การขาดธาตุแมกนีเซียม แย่ลงเพราะ

  • ดินทรายจัด ดินกรด ดินมีโพแทสเซียมสูง ดินรับการใช้โพแทสเซียมสูง มีช่วงอากาศเย็นและเปียกชื้น

แมกนีเซียม สำคัญสำหรับ

  • การสังเคราะห์ด้วยแสง การผลิตน้ำตาล การลำเลียงฟอสฟอรัสในต้นพืช การหายใจของพืช