อาการขาดโบรอน แย่ลงเพราะ

  • ดินทรายจัด ดินด่าง ดินมีสารอินทรีย์ต่ำ มีไนโตรเจนสูง มีแคลเซียมสูง อากาศเย็นและเปียกชื้น มีช่วงขาดน้ำ

โบรอน สำคัญสำหรับ

  • ความสมบูรณ์ของเซลล์ การดูดซึมแคลเซียม (Ca) โพแทสเซียม (K) และไนโตรเจน (N) เพียงพอสำหรับการพัฒนาของหน่ออ่อนและราก พืชใบเลี้ยงเดี่ยวไวต่อการเป็นพิษของโบรอน