คุณสิทธิชัย รวดเร็ว  

เกษตรกรผู้ปลูกยางพารา อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

มีพื้นที่เพาะปลูกจำนวน 13 ไร่  ใช้ปุ๋ยยาราระยะเวลากว่า 5 ปี

farmer

จุดเริ่มต้นของการทำอาชีพเกษตรกร

ก่อนที่จะมาทำการเกษตรเคยเป็นพนักงานบริษัทเกี่ยวกับอุปกรณ์รถยนต์สัญชาติเยอรมันอยู่ที่กรุงเทพ ในช่วงนั้นภรรยาอยากกลับมาอยู่บ้านช่วยงานพ่อแม่ และคิดว่าถ้าอยู่กรุงเทพฯ ต่อไป ก็คงเป็นได้แค่ลูกจ้างเท่านั้น และราคาของยางพาราในเวลานั้นก็กำลังดีมาก จึงตัดสินใจทำอาชีพเกษตรกรเพาะปลูกยางพารา ซึ่งเป็นอาชีพที่เป็นเจ้านาย      ตัวเอง และยังได้ดูแลครอบครัวอีกด้วย 

 

แรงบันดาลใจในการทำอาชีพเกษตรกร

แรงบันดาลใจของผม คือ ภรรยา เพราะเขาเป็นคนที่ชอบอะไรที่เกี่ยวกับการเกษตร คิดว่าถ้าเรากลับมาทำการเกษตรที่บ้าน ร่างกายเรายังสามารถทำได้

farmer

ใช้ผลิตภัณฑ์ของยารา

ผลิตภัณฑ์ของยาราที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน คือ ยารามีร่า แอ็ดว้านซ์ 21-7-14  ซึ่งใช้สูตรนี้มาตลอดไม่เคยเปลี่ยนเลย

 

ความประทับใจเมื่อใช้ยารา

จุดเริ่มต้น คือ นักวิชาการของยารามาขอใช้พื้นที่ของสหกรณ์ในการให้ความรู้เรื่องปุ๋ย จึงทดลองใช้ในสวนยางโดยการแบ่งพื้นที่คนละครึ่งเพื่อเปรียบเทียบกับปุ๋ยยี่ห้ออื่น เก็บรายละเอียดของต้นยางว่ามีความสมบูรณ์มากน้อยแค่ไหน แล้วผลผลิตมีคุณภาพอย่างไร ปรากฎว่าปุ๋ยยาราทำให้ผลผลิตมีปริมาณเพิ่มขึ้น ต้นยางแตกใบ และเติบโตมากขึ้น ขยายพุ่มสวย        พอใช้แล้วดีจริงๆ

farmer

ความสำเร็จในอาชีพเกษตรกร

ประสบความสำเร็จในการทำอาชีพเกษตรกรอยู่ในระดับที่    น่าพอใจ การทำการเกษตร สามารถเป็นนายตัวเองได้ มีรายได้มาเลี้ยงดูครอบครัวให้มีความมั่นคง ถ้าเราได้ทำในสิ่งที่เราอยากทำจริงๆ เราก็จะทำอย่างมีความสุขในทุกๆ วัน