คุณชิงชัย ท้าวรัตนกุล

เกษตรกรผู้ปลูกมันฝรั่ง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

มีพื้นที่เพาะปลูกจำนวน 100 ไร่ ใช้ปุ๋ยยาราระยะเวลากว่า 20 ปี

farmer

จุดเริ่มต้นของการทำอาชีพเกษตรกร

ด้วยความที่เป็นคนเรียนไม่เก่งและมีการศึกษาน้อย ฐานะ    ทางบ้านค่อนข้างยากจน หลังจากจบระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จึงตัดสินใจออกมาช่วยพ่อแม่ทำงาน สร้างเนื้อสร้างตัวและแต่งงาน โดยเริ่มจากการปลูกมันฝรั่งกับมะเขือ ในปัจจุบันทำสวนดอกไม้ที่ไร่อุ่นรัก เก็บประสบการณ์มาเรื่อยๆ ตลอดระยะเวลากว่า 20 ปี

 

แรงบันดาลใจในการทำอาชีพเกษตรกร

แรงบันดาลใจที่สำคัญที่สุด คือ ความรักในการทำการเกษตร  เพราะทุกครั้งที่มองเห็นการเจริญเติบโตของผลผลิตที่เราปลูก จะเกิดความภาคภูมิใจ แม้จะเหนื่อยแค่ไหนก็พร้อมที่จะทำให้สำเร็จ

farmer

ใช้ผลิตภัณฑ์ของยารา

รู้จักและใช้ยารามาแล้ว 22 ปี พ่อแม่เป็นคนแนะนำด้วยตัวเอง เพราะว่าใช้แล้วได้ผลผลิตที่ดี ปุ๋ยยารามีความแตกต่างจากปุ๋ยยี่ห้ออื่นๆ ที่เคยใช้ผลิตภัณฑ์ของยาราที่ใช้เป็นประจำ คือ ยาราโกรฮาว 13-13-21  และยาราโกรฮาว 15-15-15

 

ความประทับใจเมื่อใช้ยารา

ปุ๋ยยาราทำให้พืชผลทางการเกษตรมีผลผลิตที่ดีและที่สำคัญ  ได้ผลผลิตในจำนวนมากกว่าปุ๋ยยี่ห้ออื่นๆ ที่เคยใช้มา และอีกหนึ่งความประทับใจ คือ การดูแลเอาใจใส่  ให้คำแนะนำที่ดีจากทีมงานยาราอย่างสม่ำเสมอ

 

ความสำเร็จในอาชีพเกษตรกร

ความสำเร็จในอาชีพได้มาจากการสอนของพ่อแม่ สอนให้เราเป็นเกษตรกรที่รู้จักเก็บรู้จักใช้ เป็นอาชีพที่มีความสุข และความมั่นคง พออยู่พอกิน สามารถเอาไปลงทุนต่อยอดได้ มีรถ มีบ้าน และที่ดินเป็นของตัวเอง ก็นับว่าเป็นความสำเร็จที่ดีในอาชีพเกษตรกรแล้ว