คุณจรัญ ปลูกเสก

เกษตรกรผู้ปลูกมันฝรั่ง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

มีพื้นที่เพาะปลูก 30 ไร่  ใช้ปุ๋ยยาราระยะเวลากว่า 10 ปี

farmer

จุดเริ่มต้นของการทำอาชีพเกษตรกร

มีใจรักในการเกษตรมาตั้งแต่เด็กๆ จึงได้เลือกเรียนทางด้านเกษตรเพราะเป็นอาชีพที่ชอบ และเป็นอาชีพหลักของครอบครัว

 

แรงบันดาลใจในการทำอาชีพเกษตรกร

อาชีพเกษตรกรเป็นอาชีพที่ต้องมีใจรัก มีแรงใจที่จะทำการเกษตรทุกวันด้วยความพยายาม และตั้งใจ ใช้ความขยัน    เรียนรู้ในทุกๆ วัน ด้วยความเชื่อมั่นว่าอาชีพเกษตรกร          มีความมั่นคง

farmer

ใช้ผลิตภัณฑ์ของยารา

การใช้ผลิตภัณฑ์ของยารา ส่วนใหญ่ใช้ตามนักวิชาการยาราที่มาให้คำแนะนำ ปัจจุบันปุ๋ยที่ใช้อยู่ คือ ยาราโกรฮาว 13-13-21 และยาราโกรฮาว 15-15-15

 

ความประทับใจเมื่อใช้ยารา

ความประทับใจที่มีต่อยารา คือ ได้รับคำแนะนำดีๆ เกี่ยวกับการปลูกพืชอายุสั้นเพื่อเป็นทางเลือกในการเพาะปลูก และใช้ยารามาเกือบ 10 ปีแล้ว ได้ผลผลิตเป็นจำนวนมาก คิดว่าปุ๋ยยารา คือ ปุ๋ยที่ดีที่สุด และเหมาะกับการปลูกมันฝรั่งมากที่สุด

farmer

ความสำเร็จในอาชีพเกษตรกร

ความสำเร็จ คือ การได้รับเกียรติให้เป็นเกษตรต้นแบบของชุมชน และของยารา อาชีพเกษตรกรให้ความสุขกับตัวเอง มองดูผลผลิตที่เติบโตในทุกๆ วัน ก็มีความสุขใจแล้ว        เรื่องของรายได้ก็เป็นส่วนสำคัญ สามารถที่จะสร้างความมั่นคงให้กับครอบครัวได้

คลิปวิดิโอเสียงจริงเกษตรกรยารา

YouTube VDO

YouTube VDO