คุณบุญศรี อรุณศิโรจน์

เกษตรกรผู้ปลูกมะม่วง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

มีพื้นที่เพาะปลูกจำนวน 100 ไร่  ใช้ปุ๋ยยาราระยะเวลากว่า 10 ปี

farmer

จุดเริ่มต้นของการทำอาชีพเกษตรกร

จุดเริ่มต้น คือ ช่วงอายุ 20 ปีต้นๆ เป็นช่วงที่ประสบปัญหาทางการเงิน มีรายได้ไม่พอ อยากจะประกอบอาชีพที่ช่วยทำให้มีรายได้มากขึ้น ถ้าย้อนกลับไปในช่วงนั้น ที่ดินยังมีราคา      ไม่แพง จึงได้เริ่มซื้อที่ดินแล้วทำการปลูกมะม่วงขาย ปรากฏว่าปลูกไปได้สัก 4-5 ปี มีรายได้อยู่ที่หลักแสน พลิกจากวิกฤตเป็นโอกาส จึงยึดอาชีพเกษตรกรปลูกมะม่วง และขยายมาปลูกพืชอื่นๆ มาเรื่อยๆ จนถึงปัจจุบัน 

 

แรงบันดาลใจในการทำอาชีพเกษตรกร

อยากให้ผู้บริโภคได้รับประทานมะม่วงที่อร่อยๆ ตั้งแต่วันที่    เริ่มต้นเพาะปลูกมะม่วง จนถึงทุกวันนี้ ตนเองไม่เคยหยุดการ  เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ มีความตั้งใจจะปลูกมะม่วงให้ดีที่สุด เป็นอาชีพที่ต้องใช้ความรักและความเอาใจใส่ อีกหนึ่งแรงบันดาลใจ คือ การแนะนำแบ่งปันความรู้ให้เพื่อนๆ ในชุมชน แล้วทำให้เขาสามารถมีชีวิตที่ดีขึ้น เราก็ดีใจ และมีความสุข 

farmer

ใช้ผลิตภัณฑ์ของยารา

ปัจจุบันใช้ปุ๋ยยารามีร่า 15-15-15, ปุ๋ยยารามีร่า 16-16-16 และปุ๋ยยารามีร่า คอมเพล็กซ์ 12-11-18 

 

ความประทับใจเมื่อใช้ยารา

ใช้ผลิตภัณฑ์ของยารามาประมาณ 10 ปีแล้ว ได้รับการแนะนำจากร้านจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรให้ทดลองใช้ดู ลองถามคนอื่นๆ ที่เคยใช้เค้าก็บอกว่าดี ตั้งแต่นั้นก็ใช้มาเรื่อยๆ ไม่เคยผิดหวังเลย ปุ๋ยยาราเมื่อใส่ลงไปในดินแล้วสามารถละลายและทำให้พืชดูดกินสารอาหารได้ค่อนข้างเร็วกว่าปุ๋ยยี่ห้ออื่นๆ ผลผลิตแข็งแรง ได้น้ำหนักดี เนื้อแน่น รสชาติดี และยังได้แนะนำให้เกษตรกรคนอื่นๆ ใช้ยาราด้วย โดยเฉพาะในปีนี้ผลผลิตมะม่วงออกลูกสวยงามมากๆ ขนาดได้เบอร์ใหญ่ ราคาขายก็สูงขึ้นด้วย

farmer

ความสำเร็จในอาชีพเกษตรกร

ถือได้ว่าประสบความสำเร็จในระดับที่น่าพอใจ ทำให้เรามี    รายได้เพิ่มขึ้น ชีวิตความเป็นอยู่จากที่เคยยากจนก็สุขสบายขึ้น ครอบครัวมีชีวิตที่ดี มีเงินส่งลูกเรียนหนังสือจนจบการศึกษา ขยายพื้นที่ทำมาหากิน เหลือเก็บส่วนหนึ่งก็นำมาบริหารจัดการในการเพาะปลูกพืชชนิดอื่นๆ ด้วย

คลิปวิดิโอเสียงจริงเกษตรกรยารา

YouTube VDO

YouTube VDO