คุณแพททริค โฮเคอร์ไดค์ 

เกษตรกรผู้ปลูกมะม่วง อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

มีพื้นที่เพาะปลูกจำนวน 182 ไร่  ใช้ปุ๋ยยาราระยะเวลากว่า 4 ปี

farmer

จุดเริ่มต้นของการทำอาชีพเกษตรกร

อยากจะเกษียณตัวเองจากการทำธุรกิจส่วนตัวในต่างประเทศ โดยตัดสินใจเดินทางกลับมาอยู่เมืองไทย และอยากที่จะเรียนรู้ใช้ชีวิตแบบพอเพียง จึงได้เลือกการทำอาชีพเกษตรกร

 

แรงบันดาลใจในการทำอาชีพเกษตรกร

อาชีพเกษตรกรจะต้องใช้ทั้งพละกำลังกายและสมอง ใช้การปรับเปลี่ยนพลิกแพลงอยู่ตลอด จะคิดเสมอว่าเรากำลัง      เล่นเกมที่เราแพ้ไม่ได้ ต้องสู้ต้องชนะ

farmer

ใช้ผลิตภัณฑ์ของยารา

ผลิตภัณฑ์ของยาราที่ใช้ในปัจจุบัน คือ ยารามีร่า 15-15-15, ยารามีร่า ดับเบิล 8-24-24 และยาราวีร่า 46-0-0

 

ความประทับใจเมื่อใช้ยารา

ใช้ผลิตภัณฑ์ของยารามา 4 ปี ได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่ที่เคารพให้ทดลองใช้ปุ๋ยยารา ซึ่งก่อนหน้านี้ประสบปัญหามะม่วงไม่แตกใบอ่อน แต่หลังจากที่ได้ใช้ปรากฎว่าภายใน 7 วัน      ใบอ่อนขึ้นมาเป็นจำนวนมาก ยอมรับเลยว่าปุ๋ยยารา เป็นปุ๋ยที่ดีจริงๆ ช่วยทำให้ดินมีธาตุอาหารที่เพิ่มมากขึ้น ได้ผลผลิตเกิน 100%

farmer

ความสำเร็จในอาชีพเกษตรกร

การทำอาชีพเกษตรกรทำให้มีแรงจูงใจในการต่อสู้ทุกปัญหา อยากที่จะเป็นผู้ชนะอยู่เสมอ นอกจากนี้การทำการเกษตรทำให้เรามีชีวิตที่ออกแบบเองได้ มีรายได้ที่มั่นคง ชีวิตที่พอเพียง    มีความสุขและคุณภาพชีวิตที่ดี