คุณเต็ก แก้วจิตร

เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพด อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์

มีพื้นที่เพาะปลูกจำนวน 110 ไร่  ใช้ปุ๋ยยาราระยะเวลากว่า 10 ปี

farmer

จุดเริ่มต้นของการทำอาชีพเกษตรกร

เป็นอาชีพดั้งเดิมของครอบครัว ทำการเกษตรมาตั้งแต่ปู่ย่า  ตายาย เป็นลูกเกษตรกรโดยแท้จริง เริ่มต้นจากการเพาะปลูกมะม่วงและมะขาม หลังจากนั้นหันมาปลูกข้าวโพดจนถึงปัจจุบัน

 

แรงบันดาลใจในการทำอาชีพเกษตรกร

ทุกวันที่ตื่นขึ้นมาทำการเกษตร ได้อยู่ท่ามกลางธรรมชาติ ได้เห็นต้นพืชที่เพาะปลูกไว้เจริญเติบโต ก็ทำให้รู้สึกมีความสุขในการทำอาชีพเกษตรกร

farmer

ใช้ผลิตภัณฑ์ของยารา

ผลิตภัณฑ์ของยาราที่ใช้อยู่ ใช้ตามโปรแกรมที่นักวิชาการ      ยาราแนะนำ ประกอบด้วย ยารามีร่า 23-8-8 และยาราวีร่า 46-0-0 ซึ่งเป็นสูตรที่ทำให้ผลผลิตมีคุณภาพสูง น้ำหนักดี เป็นที่ต้องการของตลาด

 

ความประทับใจเมื่อใช้ยารา

รู้จักและใช้ผลิตภัณฑ์ของยารามาประมาณ 10 กว่าปีได้ ความประทับใจจากการใช้ปุ๋ยยารา เป็นปุ๋ยที่ทำให้ผลผลิตมีคุณภาพแตกต่างจากปุ๋ยยี่ห้ออื่นที่มีขายอยู่ในท้องตลาด โดยได้รับการแนะนำจากคนที่เคยใช้ ประกอบกับมีเจ้าหน้าที่ของยารามาคอยช่วยให้คำแนะนำในการใส่ปุ๋ยอย่างถูกวิธี จึงได้ลองซื้อมาใส่พืชที่ปลูก พบว่าผลผลิตที่ได้มีคุณภาพ ขนาดของฝักใหญ่ มีเมล็ดเต็มฝัก และได้น้ำหนักที่ดี

farmer

ความสำเร็จในอาชีพเกษตรกร

ตั้งแต่เริ่มทำการเกษตรมาจนถึงวันนี้  นับว่าประสบความสำเร็จเป็นที่น่าพอใจมีรายได้ที่มั่นคง ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของตัวเอง และครอบครัวดีขึ้น มีความสุขเพิ่มมากขึ้น