คุณทวี โสภา

เกษตรกรผู้ปลูกพริก อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร 

มีพื้นที่เพาะปลูก 10 ไร่  ใช้ปุ๋ยยาราระยะเวลากว่า 10 ปี

farmer

จุดเริ่มต้นของการทำอาชีพเกษตรกร

ได้รับคำแนะนำจากคนในครอบครัวเรื่องการทำอาชีพเกษตรกร โดยเริ่มต้นด้วยการเป็นเกษตรกรผู้ปลูกพริก จากการปลูกในพื้นที่เล็กๆ สู่การขยายพื้นที่การเพาะปลูกเพิ่มขึ้นและช่วยเพิ่มช่องทางการขายให้มากขึ้นด้วยนั่นคือจุดเริ่มต้นที่ทำให้เป็นเกษตรกรแบบเต็มตัว

 

แรงบันดาลใจในการทำอาชีพเกษตรกร

อยากมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทำให้เป็นแรงผลักดันสู่การขยัน อดทน และลงมือทำเพื่อเป้าหมายที่เราได้วางไว้

farmer

ใช้ผลิตภัณฑ์ของยารา

ใช้ปุ๋ยยารามาแล้วประมาณ 10 ปี โดยก่อนเริ่มใช้ได้มี          นักวิชาการของยาราเข้ามาแนะนำให้รู้จักกับผลิตภัณฑ์ยารา    เริ่มทดลองใช้  และมีการติดตามผล ปัจจุบันใช้ยาราตาม      คำแนะนำของนักวิชาการ  ตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นการเพาะปลูกใช้  ยารามีร่า 15-15-15  ช่วงเร่งดอกใช้ยารามีร่า ดับเบิล          8-24-24  และดูแลช่วงท้ายก่อนการเก็บเกี่ยวด้วยยารามีร่า 13-13-21

 

ความประทับใจเมื่อใช้ยารา

หลังได้เริ่มทดลองใช้ได้ผลผลิตที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ใบเขียวนาน ออกดอกดี ผลผลิตที่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วย และประทับใจกับการดูแลเอาใจใส่ที่ดีจากนักวิชาการยาราที่คอยดูแลให้    คำแนะนำเป็นอย่างดี

farmer

ความสำเร็จในอาชีพเกษตรกร

ความสำเร็จที่เราได้ลงมือทำ ได้ดูแลเอาใจใส่ ทำให้ได้ผลิตที่ดี มีคุณภาพ ก็ทำให้เรามีรายได้ที่ดี เมื่อเรามีรายได้ที่ดี ชีวิตความเป็นอยู่ของครอบครัวก็ดีตามไปด้วย