คุณพันธ์ สารีวงษ์

เกษตรกรผู้ปลูกพริก อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ

มีพื้นที่เพาะปลูกจำนวน 11 ไร่  ใช้ปุ๋ยยาราระยะเวลากว่า 10 ปี

farmer

จุดเริ่มต้นของการทําอาชีพเกษตรกร

ก่อนหน้านี้ทำงานอยู่ที่กรุงเทพฯ เป็นพนักงานขายในร้านรองเท้า ตั้งแต่เรียนจบระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ก็เข้ากรุงเทพฯ ไปทำงานอยู่หลายสิบปี เมื่อเวลาผ่านไปลูกเริ่มโตขึ้นก็ตัดสินใจกลับมาทำการเกษตรที่บ้าน เพราะเรามีที่ดิน มีอาชีพเป็นของเราอยู่แล้ว


แรงบันดาลใจในการทําอาชีพเกษตรกร

แรงบันดาลใจ คือ การมองที่อายุของตัวเอง ในวัยขนาดนี้จะไปทำอย่างอื่นคงไม่ไหว เกษตรกรจึงเป็นอาชีพที่คิดว่าตัวเองสามารถทำได้ มีอะไรให้ทำมากมาย ทั้ง ทำนา ทำสวน หรืออาชีพหลักของตัวเอง คือ การปลูกพริก ก็ทำให้ชีวิตมีความสุขในทุกๆ วัน

farmer

ใช้ผลิตภัณฑ์ของยารา

รู้จักและใช้ผลิตภัณฑ์ของยารามาประมาณ 10 ปี จากป้ายประชาสัมพันธ์ในร้านขายอุปกรณ์การเกษตร ปุ๋ยยาราที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน คือ ยารามีร่า 15-15-15, ยาราลีว่า ไนตราบอร์    15-0-0, ยารามีร่า 14-14-21 โดยปุ๋ยแต่ละสูตรช่วยทำให้ส่วนต่างๆ ของพริกเจริญเติบโตไม่เหมือนกัน นอกจากนี้ยังใช้ธาตุอาหารทางใบ คือ ยาราวีต้า แคลซิพลัส, ยาราวีต้า แม็กแทร็ก และยาราวีต้า ฟรูเทรล


ความประทับใจเมื่อใช้ยารา

รู้สึกประทับใจในคุณภาพของปุ๋ยยารา เพราะหลังจากที่ได้ทดลองใช้แล้ว ผลผลิตดีพริกไม่บิดงอ และที่สำคัญคือการได้รับการดูแล คำแนะนำดีๆ จากนักวิชาการที่ดีอย่างสม่ำเสมอ

farmer

ความสําเร็จในอาชีพเกษตรกร

ความสำเร็จในการประกอบอาชีพเกษตร คือ ผลผลิตที่        เราปลูกมีคุณภาพที่ดี เมื่อนำไปขายทำให้มีรายได้มาขยายการเพาะปลูก สามารถเลี้ยงดูครอบครัวให้มั่นคง และสามารถ  ปลดหนี้สินได้

คลิปวิดิโอเสียงจริงเกษตรกรยารา

YouTube VDO

YouTube VDO