คุณบรรจง จันทร์จิรธรรม

เกษตรกรผู้ปลูกผักใบ ผักหมุนเวียน อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

มีพื้นที่เพาะปลูกจำนวน 20 ไร่  ใช้ปุ๋ยยาราระยะเวลากว่า 10 ปี

farmer

จุดเริ่มต้นของการทำอาชีพเกษตรกร

ก่อนหน้านี้เคยประกอบอาชีพค้าขายมาก่อน ภายหลังจึงหันมาทำการเกษตรตามอาชีพดั้งเดิมของคุณพ่อคุณแม่  มีความ  มุ่งมั่นที่จะพัฒนาพื้นที่เพาะปลูกของตัวเองให้ประสบความสำเร็จ

 

แรงบันดาลใจในการทำอาชีพเกษตรกร

ได้เห็นพ่อแม่ทำการเกษตรมาตั้งแต่เด็กๆ จึงมีความตั้งใจที่จะเดินตามรอยเท้าและสิ่งต่างๆ ที่พ่อแม่ทำเอาไว้ให้ ถือเป็นการรับช่วงต่อในอาชีพของบรรพบุรุษอีกด้วย

farmer

ใช้ผลิตภัณฑ์ของยารา

รู้จักกับยารามาตั้งแต่รุ่นคุณพ่อคุณแม่ ผลิตภัณฑ์ของยารา  ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน  คือ ยารามีร่า 25-7-7, ยารามีร่า 16-16-16, ยารามีร่า ดับเบิล 8-24-24 และยารามีร่า 17-17-17

 

ความประทับใจเมื่อใช้ยารา

ปุ๋ยยาราเป็นปุ๋ยที่ดี มีคุณภาพ แตกต่างจากปุ๋ยยี่ห้ออื่นๆ ที่มีขายทั่วๆ ไป ทำให้ผลผลิตเติบโต มีความสมบูรณ์ แข็งแรง เจริญงอกงาม จำหน่ายได้ราคาดี  เป็นที่ต้องการของตลาด

 

ความสำเร็จในอาชีพเกษตรกร

อาชีพเกษตรกรทำให้เรามีกิน มีใช้ มีรายได้สามารถส่งลูกเรียนจนจบระดับปริญญาโท ครอบครัวมีความมั่นคง มีชีวิตที่มีความสุขเพราะได้อยู่กับธรรมชาติในทุกๆ วัน