คุณจเร ประดับสุข

เกษตรกรผู้ปลูกผักกาดขาวปลี อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี  

พื้นที่เพาะปลูกจำนวน 2 ไร่  ใช้ปุ๋ยยาราระยะเวลากว่า 5 ปี

farmer

จุดเริ่มต้นของการทำอาชีพเกษตรกร

จุดเริ่มต้นในการทำอาชีพเกษตรกรจริงๆ แล้วมาจากปัจจัยเรื่องของรายได้ ทางบ้านฐานะไม่ค่อยจะสู้ดีนัก และไม่ค่อยได้เรียนหนังสือ เนื่องจากระยะทางบ้านกับโรงเรียนอยู่ห่างกัน ประกอบกับที่บ้านก็ทำเกษตรกรรมอยู่ก่อนแล้ว มีพื้นที่ของ  ตัวเองอยู่ 50-60 ไร่ จึงเริ่มต้นที่จะปลูกข้าวโพด แต่รายได้ก็ยังไม่ดีเท่าที่ควร ได้ลองปรับเปลี่ยนมาปลูกผักแทน โดยระยะเวลาการเพาะปลูกที่สั้นกว่า ทำให้มีรายได้ที่มากกว่า รวมระยะเวลาในอาชีพเกษตรกรอยู่ที่ 30 ปี

 

แรงบันดาลใจในการทำอาชีพเกษตรกร

แรงบันดาลใจมาจากครอบครัว ต้นแบบของการทำเกษตรกรรมนั้นมาจากพ่อแม่เป็นสำคัญอยากจะสานต่ออาชีพนี้ต่อไป จะทำให้สมกับเป็นลูกหลานครอบครัวเกษตรกร

farmer

ใช้ผลิตภัณฑ์ของยารา

ปัจจุบันใช้ผลิตภัณฑ์ตามคำแนะนำของนักวิชาการยารา ปุ๋ยที่ใช้อยู่จะมี  ยารามีร่า 16-16-16, ยาราลีว่า ไนตราบอร์ 15-0-0 และยารามีร่า วินเนอร์ นอกจากปุ๋ยแล้วยังใส่ธาตุอาหารทางใบ คือ ยาราวีต้า ซิงค์แทร็ก เพื่อผลผลิตแข็งแรงสวยงาม

 

ความประทับใจเมื่อใช้ยารา

เริ่มจากการได้ทดลองใช้ จากการแนะนำของนักวิชาการของยารา ส่วนตัวแล้วเป็นคนที่ต้องทดลองใช้ก่อนว่ามีข้อดีอย่างไร พอลองใช้แล้วได้ผลดีเราก็ติดใจก็เลยใช้ยารามาตลอด ไม่เคยเปลี่ยนใจเพราะช่วยแก้ปัญหาเรื่องการเน่าเสียให้หมดไปด้วย

 

farmer

ความสำเร็จในอาชีพเกษตรกร

อาชีพเกษตรกรทำให้ความมั่นคงทางรายได้มากขึ้น สามารถเลี้ยงดูครอบครัวได้ การทำการเกษตรทำให้เราได้พัฒนา    ตัวเอง ต่อยอดความรู้ ยิ่งรู้มากก็ยิ่งทำให้การเพาะปลูก      การจัดการต่างๆ ดีขึ้นด้วย ทำแล้วมีความสุข ได้อยู่พร้อมหน้ากับครอบครัว และสนุกกับการที่ลงมือทำในทุก ๆ วัน