คุณณัฐวดี เจียย์เปี้ยว  

เกษตรกรผู้ปลูกผักใบ อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

มีพื้นที่เพาะปลูกจำนวน 10 ไร่  ใช้ปุ๋ยยาราระยะเวลากว่า 10 ปี

farmer

จุดเริ่มต้นของการทำอาชีพเกษตรกร

การทำอาชีพเกษตรกร  ถือเป็นอาชีพของบรรพบุรุษที่ทำ  ต่อๆ กันมาหลายชั่วอายุคนแล้ว พื้นที่เพาะปลูกเป็นเสมือนมรดกตกทอดที่ตนเองมารับช่วงต่อจากรุ่นพ่อรุ่นแม่ เริ่มต้นจากการเพาะปลูกของตนเองก่อน ต่อมาจึงขยายเป็นผู้รับซื้อ และขายส่งผลิตผลทางการเกษตรของเกษตรกรคนอื่นๆ ควบคู่กันไปด้วย

 

แรงบันดาลใจในการทำอาชีพเกษตรกร

แรงบันดาลใจสำคัญของอาชีพเกษตรกร คือ มีใจรัก เพราะเราเกิดมาบนแผ่นดินที่บรรพบุรุษสร้างไว้ ไม่มีอะไรที่เหมาะกับตัวเองเท่ากับการเป็นเกษตรกร อยากทำให้ดีที่สุด และอยากที่จะประสบความสำเร็จในอาชีพนี้

 

farmer

ใช้ผลิตภัณฑ์ของยารา

ผลิตภัณฑ์ของยาราที่ใช้อยู่ในปัจจุบันประกอบด้วย ยารามีร่า 15-15-15 และยาราโกรฮาว 13-13-21 ตามที่ได้รับคำแนะนำจากนักวิชาการของยารา

 

ความประทับใจเมื่อใช้ยารา

รู้จักกับและใช้ผลิตภัณฑ์ของยารามาแล้ว 10 กว่าปี เปรียบเทียบกับการใช้ปุ๋ยยี่ห้ออื่นๆ กับการใช้ปุ๋ยยาราได้ผลผลิตที่มีความแตกต่างกัน ปุ๋ยยาราเหมาะกับสภาพพื้นที่การเพาะปลูกแถบนี้มากๆ ทำให้ผักมีการเจริญการเติบโตได้ดีกว่า ได้ผลผลิตที่ดี ทั้งในปริมาณ และคุณภาพ ผักที่ปลูกมีความ  แข็งแรง ส่วนของใบจะมีความเขียว และมีความชุ่มฉ่ำ เป็นที่ต้องการของตลาด

farmer

ความสำเร็จในอาชีพเกษตรกร

ความสำเร็จในอาชีพเกษตรกรถือว่าอยู่ในระดับที่ดีมาก เพราะอาชีพเกษตรกรถือเป็นอาชีพที่ให้ทุกอย่างในชีวิต สามารถเลี้ยงตัวเอง และครอบครัว ให้ทรัพย์สินเงินทอง มีความมั่นคงในชีวิต และอยู่ได้อย่างมีความสุข