คุณสมชาย วิชาเชิด

เกษตรกรผู้ปลูกผักกาดขาว  อำเภอบ้านลาด  จังหวัดเพชรบุรี

มีพื้นที่เพาะปลูกจำนวน 15 ไร่  ใช้ปุ๋ยยาราระยะเวลากว่า 10 ปี

farmer

จุดเริ่มต้นของการทำอาชีพเกษตรกร

ก่อนหน้าที่จะมาทำอาชีพเกษตรกร ตนเองทำงานเป็นพนักงานบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง การทำการเกษตรเป็นอาชีพหลักของครอบครัว เมื่อเวลาผ่านไปพ่อแม่มีอายุที่มากขึ้น จึงได้ตัดสินใจลาออกมาเพื่อรับช่วงต่อในการทำการเกษตร โดยใช้พื้นที่บริเวณบ้านทำการเพาะปลูกผักกาดขาว เป็นเกษตรกรมา      ไม่ต่ำกว่า 10 ปี

 

แรงบันดาลใจในการทำอาชีพเกษตรกร

การได้สานต่ออาชีพของพ่อแม่เป็นเสมือนทรัพย์สินที่ได้รับมาจากบรรพบุรุษ  อาชีพเกษตรกรรมยิ่งทำก็ยิ่งทำให้เรามี  ความสุข ความสุขของเรา ความสุขของครอบครัว

farmer

ใช้ผลิตภัณฑ์ของยารา

ผลิตภัณฑ์ของยาราที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน คือ ยารามีร่า 25-7-7, ยารามีร่า 16-16-16 และยารามีร่า วินเนอร์ โดยใช้ตาม        คำแนะนำในโปรแกรมจากทีมงานของยารา

 

ความประทับใจเมื่อใช้ยารา

เริ่มต้นจากการทดลองใช้ปุ๋ยแบบต่างๆ มาเป็นจำนวนมาก ศึกษาข้อมูลด้วยตัวเอง จนได้มาพบกับผลิตภัณฑ์ของยารา ทำให้เห็นถึงความแตกต่างของการเจริญเติบโตของผลผลิตความแข็งแรงของใบ สีเขียวของผักกาดมีความสวยงาม และการดูดกินธาตุอาหารของพืชก็มีประสิทธิภาพมากกว่าปุ๋ย      ยี่ห้ออื่นที่เคยใช้มา  

farmer

ความสำเร็จในอาชีพเกษตรกร

ความสำเร็จในการประกอบอาชีพนี้ คือ ได้จำนวนผลผลิตที่เพิ่มมากขึ้น มีความสมบูรณ์แข็งแรง สามารถนำมาจำหน่ายเพื่อให้เกิดรายได้ในการเลี้ยงดูครอบครัว และสามารถสร้างฐานะความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้นได้


คลิปวิดิโอเสียงจริงเกษตรกรยารา

YouTube VDO

YouTube VDO