คุณคําตา ปากกุดเลาะ

เกษตรกรผู้ปลูกสวนพริก จังหวัดชัยภูมิ

 


คุณคําตา ปากกุดเลาะ หรือ เจ็ตา เกษตรกรที่มีประสบการณ์ ปลูกพริกมากว่า 10 ปี บนพื้นที่กว่า 7 ไร่ ในจังหวัดชัยภูมิ จุดเริ่มต้น ของอาชีพนี้เกิดจากต้องการทดลองหาอาชีพเสริมใหม่ ๆ นอกจากการปลูก อ้อย แม้อ้อยจะเป็นพืชที่สร้างรายได้ให้มากก็จริง แต่เมื่อคํานวณแล้ว กําไรที่ได้กลับไม่คุ้มค่ากับการลงทุน เมื่อเปลี่ยนมาปลูกพริก กล่าวได้ว่า ชีวิตกลับพลิกผัน เพราะได้รับผลตอบแทนที่เกินความคาดหมาย เพราะสร้างรายได้ได้ถึงหลักล้านต่อปี

chili

ปลูกพริก พลิกชีวิต

เจ็ตา กล่าวว่า เมื่อก่อนเคยปลูกอ้อยร้อยกว่าไร่ แต่ไม่เห็นกําไร เพราะมีค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งค่าแรงงาน ค่าขนส่ง ค่ารถคีบ ดังนั้น จึงมองหา พืชทางเลือกที่คิดว่าน่าจะตอบโจทย์ได้ดีกว่าการปลูกอ้อย ต้องเป็นพืช ที่มีอายุสั้น ให้ผลผลิตเร็ว ใช้แรงงานในการจัดการน้อย ที่สําคัญคือ ทํากําไรได้มาก สุดท้ายจึงมาลงตัวที่ “พริก” แรกเริ่มทดลองปลูก เพียง 1-2 ไร่ ผลลัพธ์ที่ได้กลับดีเกินคาด กลายเป็นว่า พริกเข้ามา สร้างรายได้เสริมได้มากกว่าการปลูกอ้อย ซึ่งได้กําไรเฉลี่ยต่อไร่ถึง 30,000 บาท ยิ่งช่วงที่พริกราคาดี ขายได้ถึงกิโลกรัมละ 80-100 บาท ใน 1 ปี ปลูกได้ถึง 3 ครั้ง ครั้งละ 7 ไร่ สร้างรายได้ถึงหลักล้าน

chili

ปุ๋ยดี พริกคุณภาพเต็มร้อย

เมื่อเห็นผลลัพธ์จากการปลูกพริกแล้ว เจ็ตาจึงเริ่มขยายพื้นที่ ขึ้นเรื่อยๆ จาก 1 ไร่ เป็น 2 ไร่ ปัจจุบันมีพื้นที่ปลูกพริกทั้งหมด 7 ไร่ เก็บผลผลิตได้ครั้งละ 1.5 ตันต่อไร่ ผลผลิตที่ได้ก็เป็นที่ต้องการของตลาด ทั่วทุกภาค เพราะเป็นพริกที่ได้คุณภาพ ผิวสวยมันวาว เม็ดใหญ่ เหยียดตรง ซึ่งเกิดจากความเอาใจใส่ในทุกขั้นตอนการปลูก ตั้งแต่ เรื่องดิน น้ํา อากาศ แต่การปลูกให้ได้คุณภาพพริกที่ดีนั้น เจ๊ตาแนะนําว่า เทคนิคสําคัญอยู่ที่การเลือกปุ๋ย ถ้าปลูกโดยไม่ใส่ปุ๋ย ภาษาชาวบ้าน เรียกว่า พริกจะไม่ออกหน่วย ดังนั้น ปุ๋ยจึงเป็นตัวชี้วัดถึงคุณภาพและ ปริมาณของผลผลิต

ขั้นตอนการใส่ปุ๋ยพริกให้ได้ผลผลิตดี เริ่มต้นจากการเตรียมดิน ไถตากดิน 4-5 ครั้ง ทําทุกสัปดาห์ เป็นเวลา 1 เดือน จากนั้นจึงปั้นดินทั้งแปลง ใส่ “ปุ๋ยยารามีร่า 16-16-16” รองพื้น คลุมแปลงด้วยผ้าพลาสติก นําต้นกล้า ที่เพาะไว้ลงปลูก ใส่ปุ๋ยสูตรเสมอ คือ “ปุ๋ยยารามีร่า 16-16-16” สัปดาห์ละ 1 ครั้ง การใส่แต่ละครั้งไม่จําเป็นต้องใส่มาก แต่ให้ใส่บ่อยๆ ใช้ปุ๋ยสูตรเดียวกระทั่ง ถึงช่วงเก็บเกี่ยว เพราะปุ๋ยยารามีร่าสูตรเสมอ 16-16-16 ให้ผลลัพธ์ ที่ครอบคลุม ทั้งการขยายยอด ขยายต้น ขยายผล ส่งผลให้คุณภาพของพริกดี เป็นที่ต้องการของตลาด

ปุ๋ยยารากับการปลูกพริกเงินล้าน

เจ็ตา กล่าวว่า “ประสบการณ์ปลูกพริกกว่า 10 ปี ใช้ปุ๋ยมาแล้ว ทุกยี่ห้อ แต่เพิ่งเริ่มใช้ปุ๋ยยาราในช่วง 3 ปีหลัง ซึ่งก็เห็นถึงความแตกต่าง ที่ชัดเจน เพราะใช้ปุ๋ยยาราแล้ว ผลผลิตพริกดก น้ําหนักต่อไร่สูง เม็ดพริก อวบสวย ปลูกได้เท่าไรก็ไม่พอขาย เมื่อขายได้มากขึ้น กําไรก็เพิ่มขึ้นด้วย แต่ก่อนได้กําไรไร่ละ 20,000 บาท เปลี่ยนมาใช้ปุ๋ยยารา ได้กําไรสูงถึง 30,000 บาทต่อไร่ เป็นการลงทุนที่คุ้มค่าจริงๆ และจะไม่เปลี่ยนใจไป จากปุ๋ยยาราอย่างแน่นอน”

คลิปวิดิโอเสียงจริงเกษตรกรยารา