คุณเรวดี นิ่มน้อย 

เกษตรกรผู้ปลูกแตงโม อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

มีพื้นที่เพาะปลูกจำนวน 40 ไร่  ใช้ปุ๋ยยาราระยะเวลากว่า 20 ปี

farmer

จุดเริ่มต้นของการทำอาชีพเกษตรกร

เคยประกอบอาชีพรับจ้างเป็นพนักงานโรงแรมแห่งหนึ่งในจังหวัดภูเก็ตมาก่อน แต่ต้องกลับมาดูแลลูกซึ่งกำลังศึกษาอยู่ที่ภูมิลำเนา โดยมองหาอาชีพใหม่เพื่อดำรงชีพเลี้ยงครอบครัวจึงสนใจการเพาะปลูกแตงโมเพราะมองเห็นโอกาสเนื่องจากเป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศ จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการทำอาชีพเกษตรกรตั้งแต่นั้นเป็นต้นมากว่า 20 ปี

 

แรงบันดาลใจในการทำอาชีพเกษตรกร

อาชีพเกษตรกรมีอิสระในการทำงานได้เป็นนายของตัวเอง    ไม่ต้องเป็นลูกน้องใคร เมื่อประสบความสำเร็จมีรายได้ที่มั่นคงก็เกิดแรงบันดาลใจกับตัวเอง

farmer

ใช้ผลิตภัณฑ์ของยารา

เริ่มรู้จักผลิตภัณฑ์ยาราจากการแนะนำของร้านจำหน่ายปุ๋ยในพื้นที่ และเมื่อทดลองใช้กับการเพาะปลูกแตงโม ก็เห็นผลผลิตที่ดีมีคุณภาพ ปัจจุบันใช้ยาราวีต้า แม็กแทร็ก, ยาราลีว่า        ไนตราบอร์ 15-0-0, ยารามีร่า 15-15-15 และยารามีร่า       14-14-21


ความประทับใจเมื่อใช้ยารา

ผลิตภัณฑ์ยารามีคุณภาพช่วยให้ได้ผลผลิต 6 ตันต่อไร่      ผลแตงโมมีเนื้อแน่น สีสวย รสชาติหวานกรอบ เป็นที่ต้องการของตลาดขายได้ราคาดี

 

ความสำเร็จในอาชีพเกษตรกร

ความสำเร็จเกิดขึ้นจากความใส่ใจ ทำให้มีความสุขกับการทำการเกษตร ได้มีเวลาอยู่กับครอบครัว ทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีรายได้ที่มั่นคง มีทรัพย์สิน ก็ถือว่าประสบความสำเร็จในอาชีพเกษตรกรแล้ว

คลิปวิดิโอเสียงจริงเกษตรกรยารา

YouTube VDO

YouTube VDO