คุณนิรุต ภูบุญทอง 

เกษตรกรผู้ปลูกแตงโม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

มีพื้นที่เพาะปลูกจำนวน 30 ไร่  ใช้ปุ๋ยยาราระยะเวลากว่า 10 ปี

farmer

จุดเริ่มต้นของการทำอาชีพเกษตรกร

เป็นอาชีพดั้งเดิมของครอบครัว เกิดและเติบโตมาพ่อแม่ก็      จับมือทำมาโดยตลอด เรียนรู้จากสิ่งที่ทั้งสองท่านได้ทำมาเป็นตัวอย่าง ประกอบกับความคิดที่แน่วแน่ในการทำการเกษตร ซึ่งเป็นอาชีพที่ให้เรามีกินมีใช้ และตั้งใจจะเป็นเกษตรกรไปตลอดชีวิต

 

แรงบันดาลใจในการทำอาชีพเกษตรกร

แรงบันดาลใจที่ส่งผ่านมาทางสายเลือด เพราะเราเกิดมาเป็นลูกเกษตรกร เราเองก็เป็นเกษตรกร ประกอบอาชีพด้วยใจรัก และจากการที่พ่อแม่สั่งสอนฝึกให้เราทำการเกษตรมาจนถึงทุกวันนี้

farmer

ใช้ผลิตภัณฑ์ของยารา

ผลิตภัณฑ์ของยาราที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน คือ ยาราโกรฮาว      13-13-21


ความประทับใจเมื่อใช้ยารา

รู้จักผลิตภัณฑ์ของยาราผ่านการแนะนำจากร้านผู้จำหน่ายสินค้าทางการเกษตร พอได้ลองใช้แล้วก็เห็นความแตกต่างของผลผลิตอย่างเห็นได้ชัด ขนาดของลูกแตงโมที่มีน้ำหนักตามมาตรฐานรสชาติหวาน เนื้อแตงโมมีสีแดง มีความชุ่มฉ่ำ เปลือกนอกมีความมันวาว เป็นที่ต้องการของตลาดและผู้บริโภค

 

ความสำเร็จในอาชีพเกษตรกร

ความสำเร็จที่ได้จากการเป็นเกษตรกร คือ ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ เมื่อนำไปขายให้กับตลาดหรือผู้บริโภค นำมาซึ่ง    รายได้ที่สามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ มีบ้านและที่ดินในการเพาะปลูกที่มากขึ้น ชีวิตที่มีความมั่นคงและมีความสุข