คุณพัสณีย์ ภูเพ็ชซีก

เกษตรกรผู้ปลูกแตงโม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

มีพื้นที่เพาะปลูกจำนวน 200 ไร่  ใช้ปุ๋ยยาราระยะเวลากว่า 35 ปี

farmer

จุดเริ่มต้นของการทำอาชีพเกษตรกร

เติบโตมาจากครอบครัวเกษตรกร มีที่ดินตั้งอยู่ในทำเลที่อุดมสมบูรณ์ และทำการเกษตรเพาะปลูกพืชหลายประเภทตามฤดูกาล ไม่ว่าจะเป็นการทำนาข้าว เพาะปลูกมันสำปะหลัง และการเพาะปลูกแตงโม ซึ่งถือเป็นพืชที่สร้างรายได้ที่ดีให้กับครอบครัว

 

แรงบันดาลใจในการทำอาชีพเกษตรกร

แรงบันดาลใจในการประกอบอาชีพเกษตรกร มาจากการได้เห็นพ่อแม่มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะพัฒนาพื้นที่เพาะปลูกของ  ตัวเองอยู่เสมอ นำมาซึ่งการสร้างรายได้หลักให้กับครอบครัว

farmer

ใช้ผลิตภัณฑ์ของยารา

เมื่อก่อนใช้ปุ๋ยหลากหลายยี่ห้อผสมกันไป แต่เริ่มใช้ผลิตภัณฑ์ของยาราเป็นหลักยี่ห้อเดียวเมื่อปี พ.ศ. 2529 จนถึงปัจจุบัน รวมระยะเวลา 35 ปี ปุ๋ยาราเป็นปุ๋ยที่มีคุณภาพสูงคุ้มราคา  อีกทั้งยังมีเจ้าหน้าที่ และนักวิชาการของยาราคอยช่วยเหลือให้คำแนะนำมาโดยตลอด ผลิตภัณฑ์ของยาราที่ใช้กับการ      เพาะปลูกแตงโมในปัจจุบันใช้ปุ๋ยยารามีร่า 13-13-21 ช่วยเร่งในการเจริญเติบโต และยาราลีว่า ไนตราบอร์ 15-0-0 ตามช่วงเวลาการเติบโตของผลผลิต

 

ความประทับใจเมื่อใช้ยารา

ความประทับใจจากการที่ได้ใช้ปุ๋ยยารา ที่สามารถทำให้การเพาะปลูกแตงโมได้ผลผลิตที่มีคุณภาพตลอดทั้งช่วงในฤดูกาล และช่วงนอกฤดูกาล ผลแตงโมมีขนาดใหญ่ มีน้ำหนักที่ดี ลำต้นแข็งแรง สีเขียวสด เวลาเจอผลกระทบจากพายุฝนจะฟื้นตัวได้รวดเร็ว ทำให้มีปริมาณผลผลิตที่ต่อเนื่อง 5-6 ตันต่อไร่

farmer

ความสำเร็จในอาชีพเกษตรกร

การทำการเกษตรให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพและปริมาณที่ เพียงพอกับความต้องการของตลาด มีรายได้อย่างต่อเนื่อง ทำให้สมาชิกในครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  ก็ถือว่าเป็นเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จในอาชีพแล้ว

คลิปวิดิโอเสียงจริงเกษตรกรยารา

YouTube VDO

YouTube VDO