คุณทองย้อย จับฟั้น

เกษตรกรผู้ปลูกแตงโม  อำเภอวังทรายพูน  จังหวัดพิจิตร

มีพื้นที่เพาะปลูกจำนวน 30 ไร่  ใช้ปุ๋ยยาราระยะเวลากว่า 15 ปี

farmer

จุดเริ่มต้นของการทำอาชีพเกษตรกร

เป็นอาชีพดั้งเดิมของครอบครัว   ทำการเกษตรกันมาตั้งแต่  รุ่นพ่อรุ่นแม่ ส่วนตนเองนั้นเริ่มเป็นเกษตรกรตั้งแต่อายุ 17 ปี การปลูกแตงโมในสมัยก่อนจะยังใช้ปุ๋ยทั่วไปที่ทำขึ้นเอง ประสบกับปัญหา ล้มลุกคลุกคลานมาโดยตลอด พื้นที่เพาะปลูกในช่วงเริ่มต้นอยู่ที่ 5 ไร่ เพราะเป็นการทำแบบครัวเรือน ในปัจจุบันสามารถทำได้ 20-30 ไร่ เพราะมีระบบการจัดการที่ดี และเครื่องมือที่ช่วยทุ่นแรง

 

แรงบันดาลใจในการทำอาชีพเกษตรกร

ตั้งแต่ทำอาชีพเกษตรกรมา 60 ปี มีความสุขในทุกๆ วันที่ทำ ยิ่งเห็นผลผลิตที่เติบโตก็ยิ่งมีแรงผลักดันที่จะทำการเกษตร  ต่อไป

farmer

ใช้ผลิตภัณฑ์ของยารา

ผลิตภัณฑ์ยาราที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน คือ ยารามีร่า 16-16-16,    ยารามีร่า 14-14-21, ยาราลีว่า ไนตราบอร์ 15-0-0 และยารามีร่า ดับเบิล 8-24-24 โดยได้รับคำแนะนำจากทีมงานยารา

 

ความประทับใจเมื่อใช้ยารา

รู้จักและใช้ยารามาแล้ว 15 ปี โดยมีเจ้าหน้าที่ของยารามาติดต่อเข้ามาแนะนำผลิตภัณฑ์ จึงเริ่มต้นจากการทดลองใช้บางส่วนเพราะต้องการดูประสิทธิภาพ และความแตกต่าง หลังจากที่ได้ทดลองแล้ว ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพมากกว่าปุ๋ยที่เคยใช้มาทั่วไป เพราะทำให้แตงโมมีลูกใหญ่ ผลสวย รสชาติดี เนื้อฉ่ำหวาน หลังจากนั้นก็ใช้ยารามาตลอด เพราะเป็นปุ๋ยที่ละลายได้ง่าย ทำให้พืชดูดกินธาตุอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

farmer

ความสำเร็จในอาชีพเกษตรกร

เป็นอาชีพที่ให้ทุกอย่างในชีวิต อย่างแรก คือ ให้ผลผลิตที่ดีในปริมาณมาก ส่งจำหน่ายได้ราคาดี อย่างที่สอง คือ มีรายได้ที่มั่นคง สามารถเลี้ยงครอบครัว ส่งลูกเรียน  มีทรัพย์สินเป็นของตัวเอง รวมทั้งมีโอกาสขยายที่ดินทำมาหากินให้มากขึ้น และมีชีวิตที่สุขสบายกว่าในอดีต