คุณสำราญ จิราพงษ์

เกษตรกรผู้ปลูกแตงโม อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

มีพื้นที่เพาะปลูกจำนวน 100 ไร่  ใช้ปุ๋ยยาราระยะเวลากว่า 10 ปี

farmer

จุดเริ่มต้นของการทำอาชีพเกษตรกร

เกิดและเติบโตในครอบครัวที่มีพ่อกับแม่ทำอาชีพเกษตรกร ผูกพันกับการทำการเกษตรมาตั้งแต่เด็กๆ ส่วนตนเองนั้นมีความตั้งใจและต้องการที่จะสืบสานอาชีพ หลักของครอบครัวไว้ต่อไป

 

แรงบันดาลใจในการทำอาชีพเกษตรกร

แรงบันดาลใจในการทำอาชีพเกษตรกรมาจากพ่อแม่ แนะนำสั่งสอน และเป็นตัวอย่างที่ดี  สามารถหล่อเลี้ยงครอบครัว    มาได้เป็นอย่างดีจากการทำการเกษตร

farmer

ใช้ผลิตภัณฑ์ของยารา

ผลิตภัณฑ์ของยาราที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน คือ ยารามีร่า 16-16-16 เมื่อลำต้นเริ่มโตขึ้นก็จะปรับมาใช้ยารามีร่า ดับเบิล 8-24-24 เป็นการเร่งติดดอก พอลำต้นติดลูกแล้วใช้ยารามีร่า 14-14-21

 

ความประทับใจเมื่อใช้ยารา

จากการใช้ครั้งแรกก็เห็นได้ถึงความแตกต่างจากปุ๋ยอื่นที่เคยใช้ คือ ต้นงาม สีเขียวสด ผลผลิตออกดี ได้คุณภาพ ปุ๋ยยาราที่มีคุณสมบัติในการกระจายตัวของธาตุอาหารได้ดีทำให้พืชดูดกินได้อย่างรวดเร็ว ลดการสูญเสียหรือระเหยหายไปกับอากาศ ผลผลิตที่ได้มีคุณภาพตามความต้องการของตลาด ทำให้ขายได้ราคาดี

 

ความสำเร็จในอาชีพเกษตรกร

ในการทำเกษตรกรรมแล้วได้ผลผลิตที่ดีมีคุณภาพนำมาซึ่งรายได้ที่มั่นคงเข้ามาในครอบครัว สามารถเลี้ยงดูสมาชิกในครัวให้มีความสุข มีบ้าน รถยนต์ รถไถ ที่มีทั้งหมดนี้ได้เพราะอาชีพเกษตรกร ก็ถือว่าประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งแล้ว