คุณขวัญธนา ภู่ระย้า

เกษตรกรผู้ปลูกส้มโอ อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี

มีพื้นที่เพาะปลูก 30 ไร่  ใช้ปุ๋ยยาราระยะเวลากว่า 30 ปี

farmer

จุดเริ่มต้นของการทำอาชีพเกษตรกร

จุดเริ่มต้นที่สำคัญของการทำอาชีพเกษตรกร คือ การรับ  ช่วงต่อจากที่คุณแม่ทำอยู่แล้ว ซึ่งก่อนนี้ตนเองทำงานเป็นพนักงานธนาคาร เกิดความรู้สึกเบื่อหน่ายกับการที่ต้องเป็นลูกจ้างคนอื่น จึงตัดสินใจว่าจะมาช่วยแม่ดูแลสวนดีกว่า        มีพร้อมทั้งที่ดินและทุนทรัพย์ ตั้งแต่เริ่มต้นมาถึงปัจจุบันเข้าสู่  ปีที่ 10 อาชีพเกษตรกร คือ อาชีพหลักของครอบครัวอยู่แล้ว เรียกได้ว่าเติบโตในสวน

 

แรงบันดาลใจในการทำอาชีพเกษตรกร

แรงบันดาลใจสำคัญ คือ ความตั้งใจที่จะมารับช่วงต่ออาชีพจากคุณแม่ และอยากจะยกระดับการต่อยอดสวนส้มโอให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้น

farmer

ใช้ผลิตภัณฑ์ของยารา

การใช้ผลิตภัณฑ์ของยารา ส่วนใหญ่ทำตามนักวิชาการที่มาให้คำแนะนำ ใช้ในทุกช่วงของผลผลิต ปัจจุบันที่ใช้อยู่ คือ ยารา    มีร่า ดับเบิล 8-24-24 ที่ช่วยเร่งการออกดอก, ยาราวีร่า        46-0-0 เพื่อบำรุงฟื้นฟูต้น, ยารามีร่า 16-16-16 และยาราโกรฮาว 13-13-21 เพื่อเพิ่มความหวานให้กับผลผลิต

 

ความประทับใจเมื่อใช้ยารา

รู้จักและใช้ยารามาตั้งแต่สมัยที่คุณแม่ทำสวนส้มโอเป็นเวลา 30 ปี ส่วนตัวเองใช้อีก 10 กว่าปี เห็นกระสอบปุ๋ย แผ่นพับ ตามบ้านตามสวนมาตั้งแต่เด็กๆ พอหันมาทำเกษตรกรรมก็เริ่มให้ความสนใจ และยังมีน้องๆ ทีมงานของยาราคอยมาให้คำแนะนำ เป็นปุ๋ยที่ตอบโจทย์กับผลผลิตตามความต้องการของเราจริงๆ

farmer

ความสำเร็จในอาชีพเกษตรกร

เป็นตัวแทนและวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกส้มโอของชุมชน การเป็นชาวสวนส้มโอคืออาชีพที่มีความภาคภูมิใจมาก เป็นอาชีพที่ยั่งยืน ทำต่อไปได้ตลอดชีวิต มีเวลาเป็นของตัวเอง มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข ส้มโอที่สวนจะเป็นผลผลิตที่ได้รับการยอมรับไม่ใช่แค่ในจังหวัดเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงการที่ได้รางวัลระดับภูมิภาค ผลผลิตส้มโอถือว่าเป็นความสำเร็จในระดับจังหวัด เพราะเป็นรายได้หลักของอำเภอศรีมโหสถและจังหวัดปราจีนบุรี เป็นการยกระดับเป็นผลไม้หลักทางเศรษฐกิจของจังหวัด