คุณราชมลตรี ชุลีทองฤกษ์

เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

มีพื้นที่เพาะปลูกจำนวน 50 ไร่  ใช้ปุ๋ยยาราระยะเวลากว่า 10 ปี

farmer

จุดเริ่มต้นของการทำอาชีพเกษตรกร

ตนเองเกิดในครอบครัวเกษตรกร โดยอาศัยเดินตามรอยเท้าของพ่อ ตั้งแต่เล็กจนโตมาก็เห็นพ่อทำการเกษตรอยู่แล้ว ในช่วงแรกๆ ยังต้องอาศัยคำแนะนำ  และการจับมือทำจากพ่อ บวกกับการเรียนรู้ลงมือทำด้วยตนเองมาเรื่อยๆ ก่อนที่จะมารับช่วงต่อจากพ่ออย่างเต็มตัวเช่นในปัจจุบัน

 

แรงบันดาลใจในการทำอาชีพเกษตรกร

“ทำตามพ่อ” พ่อคือ ต้นแบบ และแรงบันดาลใจ คำแนะนำที่ได้รับจากพ่อ สิ่งไหนถูก สิ่งไหนผิด พ่อจะคอยสอนอยู่เสมอ ทำให้เรามีกำลังใจในการทำการเกษตรต่อไป

farmer

ใช้ผลิตภัณฑ์ของยารา

ใช้ปุ๋ยยาราตามคำแนะนำที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่ยารา  

ปัจจุบันใช้ปุ๋ยยารามีร่า 14-14-21 และปุ๋ยยารามีร่า ท็อปเค  10-10-30

 

ความประทับใจเมื่อใช้ยารา

มีความประทับใจในการเอาใจใส่ และการให้คำแนะนำจากทีมงานของยารา ไม่ว่าจะเป็นนักวิชาการ และเจ้าหน้าที่ที่แวะเวียนเข้ามาเป็นประจำ ส่วนการใช้ผลิตภัณฑ์ของยาราในส่วนของตนเองนั้นใช้มาแล้วประมาณ 10 กว่าปี สิ่งที่ทำให้ปุ๋ยยารามีความแตกต่างกว่ายี่ห้ออื่นๆ คือ ทำให้ผลผลิตมีความแข็งแรง และให้ธาตุอาหารที่ยาวนาน พืชสามารถดูดกินธาตุอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

farmer

ความสำเร็จในอาชีพเกษตรกร

อาชีพเกษตรกรให้ทุกอย่างในชีวิต ตั้งแต่ความเป็นอยู่ของครอบครัวที่ดีขึ้นมาก รายได้ที่มากขึ้น เป็นอาชีพที่ให้ความมั่นคงสูง มั่นใจว่าอาชีพเกษตรกรจะทำให้เราจะมีกินมีใช้ และมีความสุขไปตลอดได้อย่างแน่นอน