คุณพงษ์ศักดิ์  ไชยพงษ์

เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่

มีพื้นที่เพาะปลูกจำนวน 200 ไร่  ใช้ปุ๋ยยาราระยะเวลามากว่า 5 ปี

farmer

จุดเริ่มต้นของการทำอาชีพเกษตรกร

เริ่มทำงานเป็นพนักงานประจำออฟฟิศในบริษัทเอกชน        แห่งหนึ่ง ส่วนคุณพ่อคุณแม่นั้นมีอาชีพเกษตรกรสวนปาล์มน้ำมัน ซึ่งเมื่อเวลาผ่านไปจนถึงจุดที่เห็นว่าทั้งสองท่านมีอายุมากขึ้น จึงอยากเข้ามาช่วยแบ่งเบาภาระ ดูแลบริหารจัดการสวนปาล์มที่มีพื้นที่จำนวนมาก

 

แรงบันดาลใจในการทำอาชีพเกษตรกร

นอกจากความสบายใจที่ได้เห็นคุณพ่อคุณแม่มีเวลาพักผ่อนมากขึ้นแล้ว   การที่ได้เห็นสวนปาล์มเจริญเติบโตสมบูรณ์      มีทะลายผลปาล์มเต็มทั้งต้นจากการบริหารจัดการสวนของ  ตัวเอง ทำให้มีผลผลิตขายทำรายได้อย่างต่อเนื่อง เป็นความภาคภูมิใจ และเป็นแรงบันดาลใจในการประกอบอาชีพเกษตรกร

farmer

ใช้ผลิตภัณฑ์ของยารา

ใช้ผลิตภัณฑ์ของยาราในการทำสวนปาล์มมานานตั้งแต่สมัยคุณพ่อคุณแม่แล้ว ผลิตภัณฑ์ที่ใช้อยู่ปัจจุบัน คือ ยารามีร่า 15-15-15, ยารามีร่า ท็อปเค 10-10-30 และยารามีร่า          16-11-14

 

ความประทับใจเมื่อใช้ยารา

ปุ๋ยยาราทำให้พืชสามารถดูดกินธาตุอาหารไปใช้ได้อย่างรวดเร็ว และเต็มประสิทธิภาพ ทำให้ต้นปาล์มมีผลผลิตที่ดีมีคุณภาพให้เห็นได้อย่างชัดเจน จึงสามารถประเมินราคาขายได้จากน้ำหนักตามมาตรฐานความต้องการของตลาด ผลผลิตที่ได้อยู่ที่ 4-5 ตันต่อไร่

farmer

ความสำเร็จในอาชีพเกษตรกร

การบริหารจัดการสวนปาล์มให้ได้ผลผลิตตรงตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ และมีรายได้อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนไม่หยุดที่จะพัฒนาตัวเองอยู่เสมอเพื่อนำความรู้ความสามารถไปเผยแพร่ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ นับได้ว่าประสบความสำเร็จในระดับที่ดีมากๆ ของอาชีพเกษตรกรสวนปาล์ม