คุณพรศิริ รักษ์นุกูล

เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน อําเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่

มีพื้นที่เพาะปลูก 100 ไร่ ใช้ปุ๋ยยาราระยะเวลากว่า 4 ปี

farmer

จุดเริ่มต้นของการทำอาชีพเกษตรกร

ก่อนหน้าที่จะมาเป็นเกษตรกรนั้น ตนเองเคยเป็นพนักงานธนาคาร ซึ่งต่อมามีความจําเป็นที่จะต้องมาดูแลลูกจึงได้      ตัดสินใจลาออก พอได้อยู่บ้านก็เลยคิดว่าจะทําอาชีพอะไร    ต่อไป ความจริงที่บ้านนั้นมีพื้นที่สวนปาล์มอยู่แล้วแต่เป็นปาล์มที่มีอายุมากไม่มีผลผลิต จึงได้ทําการล้มปาล์มเก่าๆ ออก    เริ่มปลูกต้นใหม่ขึ้นมาทดแทน ก็นับว่าวันนั้น คือ จุดเริ่มต้นของวันนี้ซึ่งเป็นเกษตรกรมาแล้ว 12 ปีเต็ม

 

แรงบันดาลใจในการทําอาชีพเกษตรกร

แรงบันดาลใจมาจากการที่เราไม่รู้ทําไม่เป็น ด้วยความที่ไม่เคยทําอาชีพเกษตรกรมาก่อนมีแต่ความรู้ด้านการเงิน ส่วนความรู้เรื่องเกษตรก็ศึกษาเพิ่มเติม อาศัยความตั้งใจจริงและรักที่จะทําแล้ว จึงได้นําความรู้ทั้ง 2 ด้าน มาใช้ในการวางแผนทําสวนเพื่อมีประสิทธิภาพสูงสุด

farmer

ใช้ผลิตภัณฑ์ของยารา

ใช้ผลิตภัณฑ์ตามที่ได้รับคําแนะนําจากยาราในทุกช่วงของ  การเพาะปลูก ที่ใช้อยู่ปัจจุบัน คือ ยาราโกรฮาว 13-13-21 และ ยารามีร่า ท็อปเค 10-10-30 ทําให้ได้ผลผลิต 6 ตันต่อไร่    ส่วนสําคัญก็มาจากการใช้ปุ๋ยของยารานั่นเอง

 

ความประทับใจเมื่อใช้ยารา

มีโอกาสได้รู้จักกับยารามาประมาณ 4 ปี ผ่านการแนะนําจากนักวิชาการของยาราให้มีการใช้อย่างต่อเนื่อง ช่วงแรกใช้ในแปลงทดลอง สิ่งที่ได้ คือ ทลายได้ผลดี สําหรับส่วนตัวคิดว่ายาราสามารถตอบสนองความต้องการของเกษตรกรได้เป็นอย่างดี ภูมิใจในผลผลิต และเป็นผู้นําในการใช้ยาราของชุมชน

farmer

ความสำเร็จในอาชีพเกษตรกร

ได้มีโอกาสให้ความรู้แก่ผู้สนใจที่จะทําสวนปาล์มน้ำมันของชุมชนด้วย เป็นอาชีพที่ทําแล้วให้ความสุข การทําสวนทุกๆ วันก็ทําด้วยความตั้งใจที่จะพัฒนาอยู่ตลอด อีกสิ่งหนึ่งที่นับว่าเป็นความสําเร็จของอาชีพนี้ คือ ทําให้เรามีรายได้ที่มั่นคง ชีวิตที่สุขสบาย สามารถเลี้ยงดูคนในครอบครัวให้มีความสุข        มีความภาคภูมิใจที่จะเป็นเกษตรกรแบบนี้ไปตลอด

คลิปวิดิโอเสียงจริงเกษตรกรยารา

YouTube VDO

YouTube VDO