คุณฑาวุธ รัตนพันธ์

เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

มีพื้นที่เพาะปลูกจำนวน 140 ไร่  ใช้ปุ๋ยยาราระยะเวลากว่า 6 ปี

farmer

จุดเริ่มต้นของการทำอาชีพเกษตรกร

อาชีพเดิมก่อนหน้านี้เคยทำงานทางด้านกฎหมายมาก่อน แต่ด้วยลักษณะของงานที่รับผิดชอบในขณะนั้น  ทำให้ตนเองเริ่มมีปัญหาด้านสุขภาพ  จึงตัดสินใจมาทำการเกษตรเพื่อที่จะได้อยู่กับธรรมชาติ สามารถกำหนดเป้าหมายของการเพาะปลูก และปริมาณผลผลิตด้วยตนเองได้

 

แรงบันดาลใจในการทำอาชีพเกษตรกร

อาชีพเกษตรกรทำให้เกิดการเรียนรู้  พัฒนา หาข้อแก้ไขปรับปรุง ทำให้เราไม่หยุดนิ่ง มีแรงบันดาลใจในการลงมือทำให้สำเร็จอยู่ตลอดเวลา

farmer

ใช้ผลิตภัณฑ์ของยารา

ในช่วงแรกๆ การเพาะปลูกเคยทดลองใช้ปุ๋ยหลายยี่ห้อพบว่ามีความแตกต่างจากปุ๋ยยารา ซึ่งมีคุณภาพดีกว่าอย่างชัดเจน ต้นปาล์มน้ำมันมีความแข็งแรง ออกทะลายเป็นจำนวนมาก ในช่วงที่เริ่มการเพาะปลูกจะใช้ยาราลีว่า ไนตราบอร์ 15-0-0 และยารามีร่า 15-15-15 ช่วงต้นปาล์มกำลังเจริญเติบโตจะใช้ยารามีร่า 16-16-16 และยารามีร่า 17-17-17 และในช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิตใช้ยารามีร่า ท็อปเค 10-10-30

 

ความประทับใจเมื่อใช้ยารา

การใช้ปุ๋ยยารากับการเพาะปลูกปาล์มน้ำมัน ทำให้พืชมีการดูดกินแร่ธาตุอาหารได้ดี บำรุงทั้งต้นทั้งใบทั้งราก สร้างการเจริญเติบโตให้ผลผลิตที่มีคุณภาพได้ตามกำหนดช่วงระยะเวลาเก็บเกี่ยวที่แน่นอน คำนวณต้นทุนได้ง่ายบริหารจัดการด้านการเงินได้ดี

farmer

ความสำเร็จในอาชีพเกษตรกร

ความสุขที่ได้จากการทำการเกษตร ทำให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีเวลาทำกิจกรรมร่วมกับครอบครัวมากขึ้น มีรายได้ และทรัพย์สินที่มั่นคง ถือได้ว่าอาชีพเกษตรกรสามารถสร้างความสำเร็จให้กับตนเองอยู่ในระดับที่น่าพอใจ