คุณจีรศักดิ์ เจสิน 

เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง

มีพื้นที่เพาะปลูกจำนวน 100 ไร่  ใช้ปุ๋ยยาราระยะเวลากว่า 20 ปี

farmer

จุดเริ่มต้นของการทำอาชีพเกษตรกร

เกิดและเติบโตในครอบครัวเกษตรกร ทำการเพาะปลูกปาล์มน้ำมันและยางพารามาตั้งแต่บรรพบุรุษ รุ่นปู่ย่าตายายและพ่อแม่ได้ทำเป็นต้นแบบให้กับลูกหลานสืบต่อกันมาสู่รุ่นของตนเองทำให้ได้สัมผัสวิถีการทำการเกษตรตั้งแต่เด็กๆ จนถึงวันนี้เป็นเกษตรกรมาแล้วประมาณ 60 ปี

 

แรงบันดาลใจในการทำอาชีพเกษตรกร

ทำด้วยใจรักและสายเลือดของเกษตรกรโดยแท้จริง อาชีพเกษตรกรเป็นอาชีพดั้งเดิมของครอบครัว ตนเองก็เติบโตมาพร้อมกับปาล์มน้ำมันและยางพารา ได้รับการปลูกฝังการทำการเกษตรมาจากครอบครัว มีความตั้งใจที่จะสานต่ออาชีพของบรรพบุรุษให้อยู่ต่อไปให้ยาวนานที่สุด

farmer

ใช้ผลิตภัณฑ์ของยารา

รู้จักและใช้ผลิตภัณฑ์ของยารามานาน เพราะทางครอบครัวจะใช้ปุ๋ยยารามาโดยตลอด โดยได้รับการแนะนำจากร้านจำหน่ายเคมีเกษตร ผลิตภัณฑ์ของยาราที่ใช้อยู่ปัจจุบัน คือ ยารามีร่า 15-15-15 และยาราโกรฮาว 13-13-21

 

ความประทับใจเมื่อใช้ยารา

สิ่งที่เป็นความประทับใจ คือ ปุ๋ยยาราคุ้มค่าต่อการทำการเกษตรเป็นอย่างมาก เป็นปุ๋ยที่มีประสิทธิภาพสูงมากกว่าปุ๋ย  ยี่ห้ออื่นๆ ทำให้เกษตรกรสามารถลดปริมาณการใช้ปุ๋ย        ให้น้อยลง ต้นปาล์มหนึ่งต้นออกทะลายที่มีความสมบูรณ์    แข็งแรง เจริญงอกงามดี ปัจจุบันใช้ปุ๋ยยารา 1 กระสอบ      ต่อผลผลิตที่ได้จำนวน 1 ไร่

 

ความสำเร็จในอาชีพเกษตรกร

มีความภาคภูมิใจที่ได้สานต่ออาชีพที่บรรพบุรุษ ได้สร้างเอาไว้ให้ลูกหลาน ส่วนตนเองนั้นถือได้ว่าประสบความสำเร็จกับการทำการเกษตรเป็นอย่างมาก ทำให้ตนเองมีรายได้ที่เพิ่มมากขึ้น สามารถเลี้ยงดูครอบครัวมีความมั่นคง มีชีวิตที่สุขสบายได้