คุณสุทิน หนูริน 

เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

มีพื้นที่เพาะปลูกจำนวน 100 ไร่  ใช้ปุ๋ยยาราระยะเวลากว่า 4 ปี

farmer

จุดเริ่มต้นของการทำอาชีพเกษตรกร

อาชีพเกษตรกรถือเป็นอาชีพหลักของครอบครัว ทำการเกษตรกันมาตั้งแต่รุ่นคุณพ่อคุณแม่ เติบโตอยู่ท่ามกลางสวนของที่บ้าน ส่วนตัวเองนั้นเริ่มต้นอาชีพนี้จากการทำสวนยางพารา ปาล์มน้ำมัน รวมถึงการเพาะปลูกพืชอื่นๆ เช่น ทุเรียน มะละกอ เป็นต้น  หลังจากนั้นได้ขยายพื้นที่การ      เพาะปลูกมาเรื่อยๆ จนถึงปัจจุบัน

 

แรงบันดาลใจในการทำอาชีพเกษตรกร

แรงบันดาลใจสำคัญ คือ ทำแล้วมีความสุข เป็นอาชีพที่สามารถสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตได้ กำหนดการทำงานและเป้าหมายในชีวิตให้ประสบความสำเร็จได้ด้วยตัวเราเอง

farmer

ใช้ผลิตภัณฑ์ของยารา

ผลิตภัณฑ์ของยาราที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ประกอบด้วย ยารามีร่า 14-14-21 และยารามีร่า 16-16-16

 

ความประทับใจเมื่อใช้ยารา

รู้จักและใช้ปุ๋ยยารามาแล้วประมาณ 4 ปี จากการแนะนำของเจ้าหน้าที่ยาราจึงได้มีโอกาสทดลองใช้ ปรากฎว่าผลผลิตที่ได้มีคุณภาพ มีอัตราการเจริญเติบโตสูง ต้นปาล์มน้ำมันมีทะลายที่ใหญ่และมีความแข็งแรง ยาราเป็นปุ๋ยที่มีประสิทธิภาพ ทำให้พืชดูดกินธาตุอาหารได้เต็มที่

farmer

ความสำเร็จในอาชีพเกษตรกร

ความสำเร็จจากอาชีพเกษตรกร  คือ การเพาะปลูกแล้วได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ ได้รับการตอบรับจากผู้บริโภค ทำให้เรามีรายได้มาเลี้ยงดูครอบครัว ส่วนหนึ่งก็นำไปขยายพื้นที่การเพาะปลูกเพิ่มเติม และสิ่งที่สำคัญ คือ ทำแล้วมีกำไร          “กำไรแห่งความสุข”