คุณกิจจ์เตชิน คําดา
เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
มีพื้นที่เพาะปลูกจํานวน 80 ไร่ โดยใช้ปุ๋ยยาราระยะเวลามากว่า 9 ปี

farmer

จุดเริ่มต้นของการทําอาชีพเกษตรกร

เริ่มต้นทำการเกษตรตั้งแต่ปี 2542 จนถึงปัจจุบันได้ 22 ปีแล้ว ตนเองเรียนจบมาทางด้านการประมง อยากที่จะนำสิ่งที่ตนเองเรียนมาใช้ จึงเริ่มทำการเพาะเลี้ยงกุ้ง แต่ไม่ประสบความสำเร็จจึงมาบุกเบิกในการปลูกปาล์มน้ำมันในพื้นที่ประมาณ 30 กว่าไร่  ผ่านไปสักระยะประมาณ 3 ปี ผลผลิตที่ได้โตเร็วและมีความต่อเนื่อง ถ้าคำนวณเป็นตัวเลขต่อปี 4-7 ตันต่อปี ประกอบกับการได้เข้าร่วมโครงการ RSTO ได้รับการอบรมจากอาจารย์หลายๆ ท่าน นำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการเพาะปลูกของเราให้มากขึ้น และขยายการปลูกพันธุ์ปาล์มใหม่ๆ มากขึ้น


แรงบันดาลใจในการทําอาชีพเกษตรกร

เพราะตนเองก็ไม่ได้เรียนมาทางด้านนี้ แต่ไม่ใช่ปัญหา อยู่ที่ว่าเราพร้อมจะเรียนรู้และท้าทายกับสิ่งใหม่ๆ หรือเปล่า ตนเองเป็นคนชอบพูดชอบคุยกับผู้รู้ ชอบฟัง  ชอบอ่าน ไม่เป็นน้ำเต็มแก้ว ยอมรับสิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ

farmer

ใช้ผลิตภัณฑ์ของยารา

ผลิตภัณฑ์ของยาราที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน คือ ยารามีร่า ท็อปเค 10-10-30 และยารามีร่า 15-15-15 โดยจะใช้ตามคำแนะนำของนักวิชาการยารา


ความประทับใจเมื่อใช้ยารา

ปุ๋ยยาราเป็นปุ๋ยที่ดีมีความคุ้มค่ามากที่สุดในการใช้งาน ทำให้ได้ผลผลิตที่ได้มีความแข็งแรงสมบูรณ์ ต้นปาล์มมีจำนวนทะลายที่เพิ่มขึ้น เมล็ดปาล์มมีความเต่งตึง สกัดเป็นน้ำมันได้เป็นจำนวนมาก ขายได้ราคาดี

farmer

ความสําเร็จในอาชีพเกษตรกร

สิ่งที่ได้เรียนรู้จาการที่ได้ทำอาชีพเกษตรกรคือ สอนให้เรารู้จักรอคอย เพราะต้องใช้เวลา 15-16 เดือน กว่าจะได้ผลผลิต นอกจากนี้การทำอาชีพเกษตรกรทำให้เรามีรายได้สามารถเลี้ยงดูครอบครัวได้อย่างมั่นคง และสร้างความสุขให้กับชีวิตได้ยั่งยืน “อาชีพเกษตรกรสอนให้เราคิดอย่างรอบคอบ และต้องลงมือทำด้วยตัวเอง จึงจะสำเร็จ”

คลิปวิดิโอเสียงจริงเกษตรกรยารา

YouTube VDO

YouTube VDO