คุณมณีรัตน์ ภักดี 

เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียน อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

มีพื้นที่เพาะปลูกจำนวน 200 ไร่  ใช้ปุ๋ยยาราระยะเวลากว่า 5 ปี

farmer

จุดเริ่มต้นของการทำอาชีพเกษตรกร

เดิมตนเองเคยเป็นพนักงานบริษัทอยู่ที่กรุงเทพฯ ต่อมาเกิดวิกฤตในด้านเศรษฐกิจบริษัทเอกชนที่ทำงานอยู่จึงปิดตัวลง ตัดสินใจเดินทางกลับบ้าน จึงได้หันมาประกอบอาชีพการเป็นเกษตรกร

 

แรงบันดาลใจในการทำอาชีพเกษตรกร

เริ่มต้นจากการทดลองลงมือเพาะปลูกกาแฟ 20 ไร่ เห็นว่าผลผลิตได้ราคาดี มีแนวโน้มว่าการทำการเกษตรจะสามารถสร้างรายได้ที่ดี จึงได้เริ่มเพาะทุเรียนอย่างจริงจัง พอได้มาทำการเกษตรแล้วยิ่งชอบ จึงได้ยึดอาชีพเกษตรกรมาจนถึงปัจจุบัน

farmer

ใช้ผลิตภัณฑ์ของยารา

ปัจจุบันใช้ปุ๋ยยารามีร่า 16-16-16, ยารามีร่า คอมเพล็กซ์    12-11-18, ยารามีร่า ดับเบิล 8-24-24, ยาราลีว่า ไนตราบอร์ 15-0-0 และยารามีร่า 14-14-21

 

ความประทับใจเมื่อใช้ยารา

ปุ๋ยยารามีธาตุอาหารครบถ้วน เหมาะกับทุกช่วงอายุของพืช ทำให้ต้นทุเรียนมีความสมบูรณ์แข็งแรง ติดดอกได้รวดเร็ว  เป็นจำนวนมาก ให้ผลทุเรียนที่ได้น้ำหนักดี มีคุณภาพดีตามความต้องการของตลาด และขายได้ราคาดี

 

ความสำเร็จในอาชีพเกษตรกร

การทำอาชีพเกษตรกรของตนเองถือว่าประสบความสำเร็จอย่างมาก เพราะได้ผลผลิตที่ดีเพิ่มขึ้นในทุกปี ทำให้ครอบครัวมีความเป็นอยู่ที่ดี  มีบ้าน มีรถ สามารถดูแลตัวเองและคนอื่นๆ ในครอบครัวได้ พูดได้เต็มปากว่า “ทุเรียนให้ทุกอย่างในชีวิต”