คุณวุฒิชัย คุณเจตน์

เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียน อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี

มีพื้นที่เพาะปลูกจำนวน 90 ไร่  ใช้ปุ๋ยยาราระยะเวลากว่า 10 ปี

farmer

จุดเริ่มต้นของการทำอาชีพเกษตรกร

เกิดและเติบโตมาในครอบครัวชาวสวนทุเรียน ได้มีโอกาสไปศึกษาเล่าเรียนด้านเกษตรกรรม ในสาขาพืชสวนและในด้านธุรกิจการเกษตร ด้วยความตั้งใจจะมารับหน้าที่ดูแลสวนต่อจากคุณพ่อ เริ่มต้นการทำการเกษตรครั้งแรกในปี 2553 จนถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา 10 ปี 

 

แรงบันดาลใจในการทำอาชีพเกษตรกร

เกษตรกรเป็นอาชีพที่มีความสำคัญ เป็นอาชีพหลักของคนไทย มองเห็นการเติบโตในอนาคต สามารถสร้างความมั่นคงให้แก่ชีวิตได้

farmer

ใช้ผลิตภัณฑ์ของยารา

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ประกอบด้วยยารามีร่า แอ็ดว้านซ์ 21-7-14 ในระยะช่วงเร่งออกใบ ยาราลีว่า ไนตราบอร์ 15-0-0 ใช้ในการเร่งประสิทธิภาพการเติบโตของผลผลิตยารามีร่า  ดับเบิล 8-24-24 ใช้ในการดึงดอก และยาราโกรฮาว          13-13-21 ใส่ในช่วงบำรุงก่อนเก็บเก็บเกี่ยวผลผลิต

 

ความประทับใจเมื่อใช้ยารา

ใช้ผลิตภัณฑ์ของยารามาได้ 10 ปี ตั้งแต่เริ่มต้นในการทำอาชีพเกษตรกรก็ใช้มาตลอด จริงๆ ใช้มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่สมัยรุ่นคุณพ่อ เป็นปุ๋ยที่มีคุณภาพสูง ละลายเร็ว พืชสามารถดูดกินธาตุอาหารได้ดีมีประสิทธิภาพ ปุ๋ยยารามีสูตรที่สม่ำเสมอ และมีมาตรฐานสูง

 

ความสำเร็จในอาชีพเกษตรกร

ความสำเร็จจากการทำอาชีพเกษตรกรของตนเองอยู่ในระดับที่น่าพึงพอใจ ทำให้มีรายได้ มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี สามารถเลี้ยงครอบครัวให้มีความสุขได้