คุณธัชพล วิจิตรสุข 

เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียน อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด

มีพื้นที่เพาะปลูกจำนวน 250 ไร่  ใช้ปุ๋ยยาราระยะเวลากว่า 20 ปี

farmer

จุดเริ่มต้นของการทำอาชีพเกษตรกร

หลังจากที่เรียนจบทางด้านวิศวกร ก็เริ่มทำงานในบริษัทเอกชน จนถึงปี 2540 จึงกลับมาอยู่บ้าน ในช่วงนั้นยังไม่ได้ประกอบอาชีพอะไรเป็นหลัก เห็นว่าทางครอบครัวและญาติส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร จึงมีความสนใจ และคิดว่าอาชีพเกษตรกรเป็นอาชีพที่มั่นคง เริ่มต้นศึกษาหาความรู้ แต่ไม่มีที่ดินก็เลยตัดสินใจเช่าที่ดินทำการเพาะปลูก และขยายพื้นที่การเพาะปลูกจนมาถึงปัจจุบัน

 

แรงบันดาลใจในการทำอาชีพเกษตรกร

ต้นแบบในการทำการเกษตร คือ ครอบครัว ที่คอยให้คำแนะนำ บวกกับความชอบส่วนตัวของตัวเองด้วย ทั้งสองสิ่งนี้จึงเป็นเสมือนแรงผลักดันให้เกิดการเรียนรู้ และลงมือทำ ทำให้ประสบความสำเร็จในอาชีพเกษตรกร

farmer

ใช้ผลิตภัณฑ์ของยารา

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้อยู่มีหลายตัวแบ่งเป็น ช่วงระยะฟื้นต้นหลังเก็บเกี่ยวจะใช้ยาร่ามีร่า 16-16-16 ควบคู่กับยาราลีว่า ไนตราบอร์ 15-0-0 เพื่อทำให้ลำต้นแข็งแรง และจากนั้นจะเป็นช่วงทำใบชุดที่ 2-3 จะใช้ยาร่ามีร่า 16-16-16 และ ยาราวีต้า อมาซิงค์ ควบคู่ไปกับยาราวีต้า แม็กแทร็ก และพอเข้าช่วงใบเพสลาดต้องเร่งสะสมอาหาร และเร่งดอกก็จะใช้ยารามีราดับเบิล      8-24-24 และยาราวีต้า เฟล็กซ์ จากนั้นระยะติดผลเล็กช่วง 1 เดือน เป็นช่วงที่ต้องตัดแต่งผล ก็จะใช้ยารามีรา คอมเพล็กซ์ 12-11-18 ควบคู่กับยาราลีว่า ไนตราบอร์ 15-0-0 และใช้ยาราวีต้า แคลซิพลัส พอช่วงขยายลูก เร่งลูก ช่วง 2 เดือน ใช้      ยาราคอมเพล็กซ์ 12-11-18 เพื่อให้ลูกโตสวยจากนั้นค่อยมาขยายพูหลัง 2 เดือนครึ่งขึ้นไป ด้วยการใช้ยารามีราท็อปเค 10-10-30 ตามโปรแกรมที่ยาราให้การแนะนำ

 

ความประทับใจเมื่อใช้ยารา

รู้สึกดีที่ได้ใช้ยารา การใส่ปุ๋ยที่มีคุณภาพก็เท่ากับลดต้นทุนการผลิตลงไปในตัว แทนที่จะต้องใส่ปุ๋ยในปริมาณที่มากขึ้นก็ใส่ปุ๋ยในปริมาณที่พอดี แต่ได้คุณภาพ และทำให้ลำต้นมีอาหารไปเลี้ยงลูก ลำต้นไม่โทรม ผลผลิตก็จะได้ตามที่เราต้องการ และเป็นที่ต้องการของตลาดด้วย

farmer

ความสำเร็จในอาชีพเกษตรกร

ความประสบความสำเร็จในอาชีพเกษตรกร คือ ความมั่นคงในอาชีพ เพราะเริ่มต้นทำการเกษตรตั้งแต่ยังไม่มีที่ดินเป็นของ  ตัวเอง เรียนรู้ ลองผิดลองถูกเรื่อยมา จนปัจจุบันมีพื้นที่ของตนเอง 250 ไร่ ทำให้ครอบครัวมีรายได้มากขึ้น มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมากกว่าเดิม

คลิปวิดิโอเสียงจริงเกษตรกรยารา

YouTube VDO

YouTube VDO