คุณสุทิต บัวทอง

เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียน อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง

มีพื้นที่เพาะปลูก 377 ไร่  ใช้ปุ๋ยยาราระยะเวลากว่า 7 ปี

farmer

จุดเริ่มต้นของการทำอาชีพเกษตรกร

จุดเริ่มต้นของอาชีพนี้ คือ การที่มีต้นแบบมาจากคุณพ่อ    คุณแม่ซึ่งเป็นเกษตรกรชาวสวนผลไม้ ได้รับการปลูกฝังมา  ตั้งแต่เด็กๆ เติบโตและใช้ชีวิตอยู่ในสวนมาโดยตลอด

 

แรงบันดาลใจในการทำอาชีพเกษตรกร

แรงบันดาลใจที่สำคัญ คือ อยากสานต่ออาชีพจากคุณพ่อ    คุณแม่ และมีครอบครัวเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เรามุ่งมั่นตั้งใจจะทำอาชีพเกษตรกรให้ดีที่สุด

farmer

ใช้ผลิตภัณฑ์ของยารา

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ประจำอยู่ทุกวันนี้  คือ ยารามีร่า 16-16-16    มุ่งเน้นการเติบโตของใบ, ยารามีร่า ดับเบิล 8-24-24 ช่วยในการสะสมอาหารและทำให้ทุเรียนออกดอกตามฤดูกาล

 

ความประทับใจเมื่อใช้ยารา

รู้จักผ่านการแนะนำจากนักวิชาการของยารา ทำให้รู้จักและลองนำมาใช้ดู ตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้อยู่ประมาณ 7 ปี สิ่งที่เห็นได้ชัด คือ ความแตกต่างกว่าที่เคยใช้ก่อนหน้านี้ มีความรู้สึกว่าทุเรียนมีความแข็งแรงสมบูรณ์ ออกดอกออกใบที่มีความหนา ผลผลิตมากกว่าเดิม ช่วงแรกที่ใช้จะได้ปริมาณผลผลิตอยู่ที่ 100 ตัน ปัจจุบันนี้ผลผลิตในสวนมากขึ้นจนถึง 200 ตันต่อไร่

farmer

ความสำเร็จในอาชีพเกษตรกร

ในการเป็นเกษตรกรมา 40 ปี ถือว่าประสบความสำเร็จในระดับที่น่าภาคภูมิใจ เป็นอาชีพที่ให้ความมั่นคงทางรายได้ สามารถดูแลครอบครัวได้ นอกจากนี้ถือได้ว่าอาชีพเกษตรกรให้ความรู้ และประสบการณ์ในแบบที่หาไม่ได้ที่ไหนอีก