คุณบุญล่อง ด้วงเมือง 

เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

มีพื้นที่เพาะปลูกจำนวน 30 ไร่  ใช้ปุ๋ยยาราระยะเวลากว่า 10 ปี

farmer

จุดเริ่มต้นของการทำอาชีพเกษตรกร

จุดเริ่มต้นของการเป็นเกษตรกรของตนเองเริ่มต้นตั้งแต่        ปี 2529 ณ ตอนนั้นทำสวนยางพาราเป็นหลัก ต่อมาจึงได้เพิ่มการเพาะปลูกทุเรียนเป็นพืชเสริม แต่ด้วยประสบปัญหาราคายางมีความตกต่ำและไม่แน่นอน ประกอบกับการเพาะปลูกทุเรียนได้ผลผลิตที่ดีกว่า จึงปักหลักทำการเพาะปลูกทุเรียนเป็นหลักตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา รวมเวลาในการทำอาชีพเกษตรกรถึงปัจจุบัน คือ 35 ปี

 

แรงบันดาลใจในการทำอาชีพเกษตรกร

การมาทำอาชีพเกษตรกรเกิดขึ้นจากการชักชวนและเห็นเพื่อนๆ ในหมู่บ้านทำการเกษตรแล้วประสบความสำเร็จ        มีรายได้ดี มีชีวิตที่ดีขึ้น จึงเกิดแรงบันดาลใจที่อยากจะลงมือทำอาชีพเกษตรกร

farmer

ใช้ผลิตภัณฑ์ของยารา

รู้จักจากร้านจำหน่ายเคมีเกษตรแนะนำให้รู้จักปุ๋ยยารา จึงได้ทดลองใช้กับการเพาะปลูกทุเรียน ผลิตภัณฑ์ของยาราที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน คือ ยารามีร่า ดับเบิล 8-24-24,  ยารามีร่า      16-16-16, ยารามีร่า ท็อปเค 10-10-30, ยาราลีว่า ไนตราบอร์ 15-0-0 ตามโปรแกรมที่นักวิชาการยารามาให้คำแนะนำ


ความประทับใจเมื่อใช้ยารา

ใช้ครั้งแรกก็เกิดความประทับใจแล้ว ปุ๋ยยาราเป็นปุ๋ยที่มีประสิทธิภาพ แต่ละสูตรที่ได้รับการแนะนำและที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน มีความแตกต่างจากปุ๋ยยี่ห้ออื่นๆ ในท้องตลาด ทำให้ทุเรียนแต่ละต้นสามารถออกผลผลิตเป็นจำนวนมาก  ขนาดและ      รูปทรงของทุเรียนได้ตามมาตรฐานการส่งออก เป็นที่ต้องการของตลาดและผู้บริโภค

 

ความสำเร็จในอาชีพเกษตรกร

อาชีพเกษตรกรเป็นอาชีพที่ต้องรอคอยความสำเร็จจากผลผลิตที่เราเพาะปลูก ถ้าเราเอาใจใส่ดูแลทุเรียนที่เราปลูกเป็นอย่างดี ผลผลิตก็จะมีคุณภาพ จำหน่ายได้ในราคาดี ทำให้มีรายได้ที่เพิ่มมากขึ้น ครอบครัวมีฐานะความเป็นอยู่ที่ดี มีความมั่นคง ส่งลูกเรียนจนจบการศึกษา ทุกวันนี้มีทั้งความสุข และความสำเร็จไปพร้อมๆ กัน