คุณณรงค์สิทธ์ สุธาทิพย์

เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียน อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

มีพื้นที่เพาะปลูก 30 ไร่  ใช้ปุ๋ยยาราระยะเวลากว่า 10 ปี

farmer

จุดเริ่มต้นของการทำอาชีพเกษตรกร

เป็นอาชีพของครอบครัว ทำการเกษตรตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่ เรียกได้ว่าเกิดมาตั้งแต่เล็กจนโตก็ใช้ชีวิตอยู่กับสวนผลไม้เลย จึงมีความรักความชอบเป็นทุนเดิม และได้รับการสอนจาก    พ่อแม่ในเรื่องของการทำการเกษตรมาโดยตลอด

 

แรงบันดาลใจในการทำอาชีพเกษตรกร

แรงบันดาลใจที่สำคัญ คือ การได้รับช่วงต่อจากพ่อแม่        จากเดิมที่เคยทำร่วมกันสู่การเป็นผู้นำของครอบครัวในด้านการเกษตร อาชีพการทำสวนเป็นสิ่งที่ต้องเรียนรู้ตลอดเวลา หยุดไม่ได้

farmer

ใช้ผลิตภัณฑ์ของยารา

ปัจจุบันปุ๋ยยาราที่ใช้จะขึ้นอยู่กับระยะในการปลูกด้วย เช่น ช่วงระยะเร่งการเติบโตใส่ยารามีร่า 16-16-16 พอถึงระยะเร่งการออกดอกผลใส่ยารามีร่า ดับเบิล 8-24-24 พอเข้าสู่ระยะต้นออกผลแล้วจะเสริมด้วยยาราลีว่า ไนตราบอร์ 15-0-0 ทำให้ทุเรียนมีผลขนาดใหญ่ได้มาตรฐานการส่งออก

 

ความประทับใจเมื่อใช้ยารา

มีโอกาสได้รู้จักผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของยารา ผ่านนักวิชาการ    ยาราที่เข้ามาให้คำแนะนำกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเมื่อ 10 ปี      ที่แล้ว ตั้งแต่ได้ทดลองใช้มาโดยนำไปเปรียบเทียบประสิทธิภาพกับปุ๋ยอื่นๆ ยอมรับเลยว่าปุ๋ยยาราเป็นที่หนึ่งด้านคุณภาพ ทำให้ทุเรียนที่ปลูกได้ผลผลิตดีเกินคาด และอีกหนึ่งความประทับใจ คือ การเอาใจใส่ดูแล ให้ความรู้กับกลุ่มเกษตรกรของเราจากทีมงานยารา

farmer

ความสำเร็จในอาชีพเกษตรกร

สิ่งที่ได้รับจากอาชีพเกษตรกร คือ ความสุขในชีวิตแบบยั่งยืน เพราะเราสามารถที่จะมีเวลาในการอยู่กับครอบครัว และมีความสุขทุกครั้งที่ได้เข้าสวน นอกจากนี้อาชีพเกษตรกรยังให้ความมั่นคงในแง่ของรายได้ ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีทุกอย่างที่ต้องการ