คุณหงน ฉัตรเงิน

เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียน อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี

มีพื้นที่เพาะปลูก 8 ไร่  ใช้ปุ๋ยยาราระยะเวลากว่า 10 ปี

farmer

จุดเริ่มต้นของการทำอาชีพเกษตรกร

ตนเองและครอบครัวมีพื้นที่ที่พ่อแม่ได้จับจองไว้เพื่อทำการเกษตรโดยเฉพาะ จึงได้เริ่มปรับปรุงพื้นที่ให้สามารถทำการเพาะปลูกได้ เริ่มจากการทดลองปลูกยางพารา และทำนาข้าว เป็นต้น โดยต่อมาเห็นเพื่อนบ้านเริ่มที่จะทำการเกษตร ทดลองปลูกเงาะ ปลูกส้ม สลับกันไป รายได้ดีบ้างไม่ดีบ้าง จึงเริ่มให้ความสนใจเกี่ยวกับการปลูกทุเรียน ทดลองปลูก ทดลองทำ มาจนถึงทุกวันนี้

 

แรงบันดาลใจในการทำอาชีพเกษตรกร

แรงผลักดันของคนในครอบครัว อยากจะมาพลิกฟื้นตำนานและแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้ดีขึ้น

farmer

ใช้ผลิตภัณฑ์ของยารา

ปัจจุบันปุ๋ยยาราที่ใช้จะมีอยู่หลายสูตร  เช่น ยารามีร่า            16-16-16 ใช้ในช่วงเริ่มต้น หลังจากนั้นในช่วงเร่งการเติบโต ใช้ยารามีร่า ดับเบิล 8-24-24 เพื่อให้ทุเรียนเริ่มสะสมอาหาร ช่วงขยายการเติบโตของผลผลิตจะใช้ ยารามีร่า คอมเพล็กซ์ 12-11-18

 

ความประทับใจเมื่อใช้ยารา

ระยะเวลาที่รู้จักและใช้ยารามาประมาณ 10 ปี ก่อนหน้านี้ที่น้องๆ ทีมงานยาราจะเข้ามาแนะนำให้ทดลองใช้ปุ๋ยอย่างถูกวิธี และใช้อย่างไรให้มีประสิทธิภาพ ผลที่ได้ คือ ทุเรียนในสวนของตัวเองมีผลที่มีขนาดใหญ่ได้มาตรฐาน ใบเขียวติดทนนาน มีความมันวาว พืชตอบสนองได้รวดเร็ว ผลผลิตที่ได้มีคุณภาพ

farmer

ความสำเร็จในอาชีพเกษตรกร

การใช้ชีวิตอยู่กับสวนทุเรียนท่ามกลางธรรมชาติ ทำให้คนเรามีความสดชื่น แข็งแรง ถือว่าประสบความสำเร็จในเรื่องการมีชีวิต และสุขภาพที่ดี มีทรัพย์สินและมีความมั่นคงในชีวิต ส่วนเรื่องความสำเร็จในด้านการเพาะปลูกยังมีหลายอย่างที่ต้องทำและพัฒนาไปเรื่อยๆ แต่โดยส่วนตัวคิดว่าตนเองประสบความสำเร็จในระดับที่น่าพอใจ