คุณฉลอง อุดหนุน

เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียน อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร

มีพื้นที่เพาะปลูกจำนวน 30 ไร่  ใช้ปุ๋ยยาราระยะเวลากว่า 3 ปี

farmer

จุดเริ่มต้นของการทำอาชีพเกษตรกร

อาชีพเกษตรกรชาวสวนทุเรียน เป็นอาชีพดั้งเดิมของครอบครัว เริ่มทำมาตั้งแต่รุ่นคุณตาคุณยาย โดยในช่วงนั้นการให้ผลผลิต ยังไม่เป็นตามที่คาดหวังไว้ มีการปรับปรุงแก้ไข ทั้งวิธีการเพาะปลูก และทดลองใช้ในหลายๆ แนวทาง จนมาถึงรุ่นของตนเอง ได้มีการพัฒนา และทดลองวิธีการใหม่ๆ จนประสบความสำเร็จ

 

แรงบันดาลใจในการทำอาชีพเกษตรกร

ภูมิใจในอาชีพเกษตรกร เป็นอาชีพที่มีเกียรติ เป็นเจ้านาย      ตัวเอง ใช้ความขยันเป็นแรงบันดาลใจ เราทำเราได้ด้วยมือของเราเอง 

 

farmer

ใช้ผลิตภัณฑ์ของยารา

ผลิตภัณฑ์ของยาราที่ใช้อยู่ในปัจจุบันประกอบด้วย ยารามีร่า 15-15-15 โดยจะใส่ในช่วงของการเร่งใบ ยาราลีว่า ไนตราบอร์ 15-0-0 เป็นสูตรที่ทำให้ต้นทุเรียนมีความแข็งแรง ติดผลง่าย ในช่วงที่ออกดอกจะใช้ยารามีร่า ดับเบิล 8-24-24 และจะใส่  ยารามีร่า คอมเพล็กซ์ 12-11-18 เพื่อบำรุงผลทุเรียนให้มีความสวยงาม

 

ความประทับใจเมื่อใช้ยารา

ได้รู้จักและใช้ปุ๋ยยารามาประมาณ 3 ปี  ได้รับคำแนะนำจาก  นักวิชาการยารา สิ่งที่ประทับใจ คือ ปุ๋ยยารามีประสิทธิภาพมากกว่าปุ๋ยยี่ห้ออื่นๆ การใส่ปุ๋ยยาราจะมีแนวโน้มการติดผลมากกว่าปุ๋ยสูตรทั่วไปได้อย่างชัดเจน การติดดอกติดใบมีความสมบูรณ์แข็งแรง และได้ผลผลิตที่มีน้ำหนักตามมาตรฐาน

farmer

ความสำเร็จในอาชีพเกษตรกร

อาชีพเกษตรกรเป็นอาชีพที่ให้ความสุขอย่างแท้จริง เราได้เห็นผลผลิตที่เพาะปลูกมีความเจริญงอกงาม ส่วนความสำเร็จที่ได้รับนั้น อยู่ในระดับที่น่าพอใจ ได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข        มีรายได้ที่สามารถดูแลความเป็นอยู่ของทุกคนในครอบครัวได้