คุณณรงค์ชัย จริยะธนา

เกษตรกรผู้ปลูกส้ม  อำเภอเมือง  จังหวัดพิจิตร

มีพื้นที่เพาะปลูกจำนวน 200 ไร่  ใช้ปุ๋ยยาราระยะเวลากว่า 20 ปี

farmer

จุดเริ่มต้นของการทำอาชีพเกษตรกร

อาชีพเกษตรกรถือได้ว่าเป็นอาชีพดั้งเดิมของ ครอบครัว  ได้เห็นสิ่งที่พ่อทำมาตั้งแต่เด็กๆ ตนเองนั้นมาดูแลรับช่วงต่อจากคุณพ่อ โดยในช่วงแรกจะเป็นการช่วยดูแลเรื่องการเพาะปลูก และบริหารจัดการก่อน หลังจากที่คุณพ่อวางมือก็มารับหน้าที่เกษตรกรสวนส้มอย่างเต็มตัว

 

แรงบันดาลใจในการทำอาชีพเกษตรกร

เกษตรกรเป็นอาชีพที่ต้องใช้ความอดทนเป็นอย่างมาก เพราะผลผลิตในแต่ละปีอาจมีความแตกต่างกัน ต้องอาศัยการเอา  ใจใส่ โดยมีเป้าหมาย ในการทำการเกษตร คือ อยากทำให้ประสบความสำเร็จ และทำให้ดีที่สุด

farmer

ใช้ผลิตภัณฑ์ของยารา

ผลิตภัณฑ์ของยาราที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน คือ ธาตุอาหารทางใบ เช่น ยาราวีต้า อมาซิงค์, ยาราวีต้า แม็กแทร็ก ส่วนปุ๋ยเม็ดที่ใช้จะขึ้นอยู่กับแต่ละช่วงของการเพาะปลูก  ในช่วงเริ่มต้นจะใช้  ยารามีร่า 16-16-16 ส่วนช่วงที่จะใกล้ฤดูเก็บเกี่ยวผลผลิตใช้ยารามีร่า แอ็ดว้านซ์ 21-7-14

 

ความประทับใจเมื่อใช้ยารา

รู้จักและใช้ยารามาแล้วไม่ต่ำกว่า 20 ปี ถ้านับมาตั้งแต่รุ่นพ่อมาก็ร่วม 40 ปี ใช้ผลิตภัณฑ์ของยารามาโดยตลอด ใส่ปุ๋ย    ยาราแล้วรู้สึกว่าพืชที่เราปลูกได้ผลผลิตดี เม็ดปุ๋ยก็ละลายตัวได้ดี  ทำให้ได้ผลส้มที่ดีมีคุณภาพอย่างเห็นได้ชัด จุดเด่นที่ประทับใจ คือ ปุ๋ยยาราจะมีสูตรที่หลากหลายให้เกษตรกรได้เลือกใช้ตามระยะของการเพาะปลูก

farmer

ความสำเร็จในอาชีพเกษตรกร

อาชีพเกษตรกรเป็นอาชีพที่สอนให้เราได้เรียนรู้การบริหารจัดการที่ดี สอนให้เรารู้จักการลงมือทำอะไรแล้วต้องมีความคุ้มค่า และเป็นอาชีพที่มีโอกาสได้แบ่งปันความรู้ให้แก่คนอื่นๆ ด้วย นอกจากนี้การเป็นเกษตรกรทำให้เรามีความมั่นคงในชีวิต  ถ้าเราตั้งใจที่จะทำให้ผลผลิตออกมาดีเท่ากับเราจะมี  รายได้ที่ดีด้วย