คุณธีราภรณ์ นิมารัมย์  

เกษตรกรผู้ปลูกส้มเขียวหวาน  อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร

มีพื้นที่เพาะปลูกจำนวน 200 ไร่  ใช้ปุ๋ยยาราระยะเวลากว่า 10 ปี

farmer

จุดเริ่มต้นของการทำอาชีพเกษตรกร

ทำอาชีพเกษตรกรมา 20 กว่าปี เป็นอาชีพดั้งเดิมของบรรพบุรุษ เกิดและเติบโตมาก็เห็นรุ่นพ่อรุ่นแม่ทำการเกษตรมาโดยตลอด ประกอบกับตนเองเป็นคนที่มีใจรักในธรรมชาติ และการเพาะปลูกเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว ส่วนในจุดเริ่มต้นของการเพาะปลูกส้มเกิดขึ้นหลังจากแต่งงานมีครอบครัว โดยสามีของตนเองเป็นชาวสวนเพาะปลูกส้มอยู่ก่อนแล้ว จึงได้มาเป็นเกษตรกรสวนส้มในปัจจุบันนี้ 

 

แรงบันดาลใจในการทำอาชีพเกษตรกร

เป็นเกษตรกรโดยสายเลือด ทำด้วยใจรัก ใช้ความขยัน อดทน ดูแลเอาใจใส่ และสังเกต ผลผลิตที่เราปลูก ลงมือทำด้วยความสุขในทุกๆ วัน

farmer

ใช้ผลิตภัณฑ์ของยารา

ผลิตภัณฑ์ของยาราที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน คือ ยารามีร่า 16-16-16

ความประทับใจเมื่อใช้ยารา

รู้จักและใช้ผลิตภัณฑ์เป็นระยะเวลานาน ตั้งแต่เริ่มทำสวนส้มมาก็ใช้ปุ๋ยยารามาโดยตลอดได้รับการแนะนำจากเจ้าหน้าที่ของ  ยารา ใช้แล้วก็รู้สึกประทับใจ เพราะได้ผลผลิตปริมาณมากขึ้น ผลส้มมีขนาดใหญ่ได้มาตรฐาน ผิวเปลือกมีความเต่งตึง    เนื้อส้มรสชาติหวานเป็นที่ต้องการของตลาดและผู้บริโภค

farmer

ความสำเร็จในอาชีพเกษตรกร

ความสำเร็จจากอาชีพเกษตรกรถือได้ว่าอยู่ในระดับที่น่าพอใจ เพราะเป็นอาชีพนี้ที่ให้ทุกอย่างในชีวิต สอนให้เรารู้จักความอดทน ให้ความรู้และประสบการณ์ รวมถึงชีวิตที่มีความมั่นคง มีรายได้มาใช้ในการดำเนินชีวิต เลี้ยงดูครอบครัวให้มี          ความสุขได้