คุณอุดม  จันทะแจ่ม

เกษตรกรผู้ปลูกพริก อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ

มีพื้นที่เพาะปลูก 1 ไร่  ใช้ปุ๋ยยาราระยะเวลากว่า 5 ปี

farmer

จุดเริ่มต้นของการทำอาชีพเกษตรกร

เป็นอาชีพดั้งเดิมของครอบครัว พ่อแม่พาทำนามาตั้งแต่เด็กๆ เริ่มแรกก็ทำนาเพียงอย่างเดียว หลังจากนั้นจึงเริ่มปลูกพริกมาได้ 10 กว่าปี เพราะเป็นผลผลิตท้องถิ่นของบ้านเรา และยังสามารถปลูกพริกได้หลังฤดูกาลทำนา เป็นสิ่งที่ทำให้เราได้มีรายได้หมุนเวียนตลอดทั้งปี

 

แรงบันดาลใจในการทำอาชีพเกษตรกร

มีความภาคภูมิใจในอาชีพเกษตรกร เกิดมาในท้องไร่ท้องนาเป็นมรดกตกทอดจากพ่อแม่ ได้ทำมาหากินด้วยแรงของ      เราเอง มีทรัพย์ในดินที่เป็นของตัวเอง ถึงแม้จะต้องฝ่าฟันอุปสรรค ภัยธรรมชาติ เช่น ฝนแล้ง น้ำไม่พอ เป็นต้น แต่ก็มีความสุข มีใจรักที่จะทำ พร้อมสู้เพื่อจะทำให้ประสบความสำเร็จในอาชีพเกษตรกร

 

farmer

ใช้ผลิตภัณฑ์ของยารา

ใช้ผลิตภัณฑ์ของยาราตามคำแนะนำของนักวิชาการยารา ปัจจุบันใช้ปุ๋ยยารามีร่า 16-16-16,  ยารามีร่า 25-7-7 และ    ยารามีร่า ดับเบิล 8-24-24  ทั้งหมดนี้เป็นสูตรที่ใช้อยู่ประจำ

 

ความประทับใจเมื่อใช้ยารา

รู้จักและใช้ยารามาประมาณ 10 ปี เพราะมีเพื่อนๆ แนะนำกันมา ได้ทดลองใช้แล้วรู้สึกได้ถึงผลผลิตที่มีความแตกต่างจากปุ๋ยยี่ห้ออื่น ใบเขียวติดทนนาน ได้ผลผลิตผลสวย มีคุณภาพดี เก็บเกี่ยวได้หลายรอบfarmer

ความสำเร็จในอาชีพเกษตรกร

นับว่าประสบความสำเร็จเป็นที่น่าพอใจหลังจากที่รับช่วงต่อจากพ่อแม่ เพราะอาชีพนี้ทำให้เรามีกินมีใช้ เลี้ยงดูครอบครัวแบบสบายๆ ส่งลูกได้เรียนจนสำเร็จ ถึงแม้จะมีอุปสรรคบ้าง แต่ความสำเร็จ และความสุขที่ได้จากการเป็นเกษตรกรก็ทำให้เราสามารถผ่านปัญหาต่างๆ นั้นมาได้