คุณคะนอง กิ่งกนทา

เกษตรกรผู้ปลูกพริก อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

มีพื้นที่เพาะปลูก 5 ไร่  ใช้ปุ๋ยยาราระยะเวลากว่า 8 ปี

farmer

จุดเริ่มต้นของการทำอาชีพเกษตรกร

ก่อนหน้าที่จะมาประกอบอาชีพเกษตรกร เคยทำงานก่อสร้างอยู่ต่างประเทศ หลังจากกลับมาทำงานที่บ้านเกิดแล้ว ได้เห็นเพื่อนๆ ในชุมชนเริ่มปลูกพริกกันเยอะก็เลยอยากลองปลูกบ้างจึงหันมาเป็นเกษตรกรปลูกพริกตั้งแต่นั้นเป็นต้นมารวมแล้ว 17 ปี

 

แรงบันดาลใจในการทำอาชีพเกษตรกร

แรงบันดาลใจในการทำอาชีพเกษตรกร โดยส่วนตัวคิดว่าเป็นอาชีพที่ให้ความรู้กับเรามากมาย จึงมีความตั้งใจที่อยากจะเรียนรู้ให้เยอะๆ และทำให้สำเร็จ

farmer

ใช้ผลิตภัณฑ์ของยารา

ผลิตภัณฑ์ยาราที่ใช้ คือ ยารามีร่า 15-15-15 และยารามีร่า    16-16-16 ในช่วงที่ต้นเริ่มโตขึ้น จะใส่ยารามีร่า 13-13-21 และเพิ่มธาตุอาหารทางใบด้วยยาราวีต้า แคลซิพลัส

 

ความประทับใจเมื่อใช้ยารา

รู้จักและใช้ผลิตภัณฑ์ของยาราประมาณ 8 ปี ประทับใจในการดูแลเอาใจใส่ของนักวิชาการยาราที่แนะนำสิ่งดีๆ มาให้กับเกษตรกร ได้ลองใช้แล้วพบว่า ปุ๋ยยาราทำให้พืชดูดกินอาหารได้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ผลผลิตแข็งแรง สวยงาม

farmer

ความสำเร็จในอาชีพเกษตรกร

ความสำเร็จและความภาคภูมิใจ คือ การที่ได้รับการยอมรับให้เป็นเกษตรกรปลูกพริกตัวอย่างของชุมชน และที่สำคัญการเป็นเกษตรกรทำให้เราได้อยู่บ้านไปด้วย อยู่กับลูก อยู่กับครอบครัว ทำแล้วก็สบายใจดี มีรายได้ที่ทำให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

คลิปวิดิโอเสียงจริงเกษตรกรยารา

YouTube VDO

YouTube VDO