คุณสุพิณ ชุมจันทร์

เกษตรกรผู้ปลูกพริก อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ

มีพื้นที่เพาะปลูก 5 ไร่  ใช้ปุ๋ยยาราระยะเวลากว่า 30 ปี

farmer

จุดเริ่มต้นของการทำอาชีพเกษตรกร

ก่อนหน้านี้เคยทำงานโรงงานมาก่อน ภายหลังได้กลับมาอยู่บ้านจึงเริ่มทำการเกษตร อาชีพนี้เป็นอาชีพที่ต้องมีใจรัก ได้รับมรดกตกทอดในอาชีพนี้มาจากรุ่นพ่อรุ่นแม่ ทำมาหากินในที่ดินที่มีอยู่ 

 

แรงบันดาลใจในการทำอาชีพเกษตรกร

มีใจรักในอาชีพเกษตรกร ทำแล้วภูมิใจ เพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว

farmer

ใช้ผลิตภัณฑ์ของยารา

ปัจจุบันใช้ปุ๋ยยารามีร่า 25-7-7, ยารา โกรฮาว 16-16-16 และ ยารามีร่า ดับเบิล 8-24-24

 

ความประทับใจเมื่อใช้ยารา

ใช้ยารามามาตั้งแต่รุ่นคุณพ่อ ประมาณ 30 กว่าปี ได้รับ      คำแนะนำจากทาง  ยาราว่าเป็นปุ๋ยดีมีคุณภาพ ได้ทดลองใช้แล้วก็รู้สึกว่าคุณภาพดีจริงๆ ผลผลิตงอกงามดี

 

ความสำเร็จในอาชีพเกษตรกร

อาชีพเกษตรกรทำให้ตนเองประสบความสำเร็จ ผลผลิตเป็นที่น่าพึงพอใจ ได้รับการยอมรับในคุณภาพสินค้าของเรา มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี มีรายได้มั่นคงจากน้ำพักน้ำแรงของตัวเอง