การขาดธาตุสังกะสี แย่ลงเพราะ

  • ดินอินทรีย์ ดินมีค่า pH สูง ดินมีฟอสฟอรัสมาก ดินรับการใช้ฟอสฟอรัสสูง สภาพอากาศเย็นและเปียกชื้น

สังกะสี สำคัญสำหรับ

  • การพัฒนาของพืชดีในช่วงต้นฤดู เพิ่มผลผลิต เก็บเกี่ยวได้เร็วขึ้น