การขาดธาตุแมกนีเซียม แย่ลงเพราะ

  • ดินทรายจัด ดินกรด ดินมีโพแทสเซียมสูง ดินรับการใช้โพแทสเซียมสูง มีช่วงอากาศเย็นและเปียกชื้น

แมกนีเซียม สำคัญสำหรับ

  • การพัฒนาของพืชดีในช่วงต้นฤดู เพิ่มผลผลิต เก็บเกี่ยวได้เร็วขี้น