การขาดธาตุเหล็ก แย่ลงเพราะ

  • pH สูง ดินน้ำขัง ดินเป็นด่าง (Calcareous soils) ดินมีทองแดง แมงกานีส หรือสังกะสีสูง

เหล็ก สำคัญสำหรับ

  • ต้านการเหลือง ป้องกันไม่ให้ใบร่วงก่อนเวลา ทำให้ต้นเขียวแข็งแรงขึ้น