อาการขาดทองแดง แย่ลงเพราะ

  • ดินอินทรีย์ ดินเป็นด่าง (Chalky Soil) ดินทรายจัด เป็นดินที่ถมขึ้น ปรับปรุงดินจากทุ่งไม้เตี้ย มีการใช้ไนโตรเจนสูง

คอปเปอร์ สำคัญสำหรับ

  • ส่วนประกอบของเอนไซม์ บทบาทสำคัญในกระบวนการสังเคราะห์แสงและการสร้างสารฟีนอลในพืช การควบคุมอนุมูลภายในเซลล์ซึ่งเป็นซุปเปอร์ออกไซด์ที่มีฤทธิ์ทำลาย การป้องกันโรคเชื้อรา