อาการขาดธาตุโมลิบดีนัม แย่ลงเพราะ

  • ดินกรด pH ต่ำ มีสารอินทรีย์ในดินต่ำ

โมลิบดีนัม สำคัญสำหรับ

  • กระบวนการเผาผลาญไนโตรเจน การสังเคราะห์รงควัตถุและคลอโรฟิลล์ จำเป็นสำหรับการเจริญเติบโตที่เหมาะสมและการติดผล