การขาดธาตุแมกนีเซียม แย่ลงเพราะ

  • ดินทรายจัด ดินกรด ดินมีโพแทสเซียมสูง ดินรับการใช้โพแทสเซียมสูง มีช่วงอากาศเย็นและเปียกชื้น

แมกนีเซียม สำคัญสำหรับ

  • เพิ่มกิจกรรมสังเคราะห์แสงที่รักษาการเจริญเติบโตที่ดีสำหรับผลผลิตสูง