คุณสมศักดิ์ บัดทิม

เกษตรกรผู้ปลูกอ้อย ตำบลคลองม่วง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

มีพื้นที่เพาะปลูก 450 ไร่  ใช้ปุ๋ยยาราระยะเวลากว่า 10 ปี

farmer

จุดเริ่มต้นของการทำอาชีพเกษตรกร

ด้วยครอบครัวมีพื้นที่เพาะปลูกอ้อยและเครื่องมือทำการเกษตรมาตั้งแต่เกิดแล้ว จึงยึดทำอาชีพเกษตรกรมาตั้งแต่แรก  และไม่เคยคิดจะไปทำอาชีพอื่นอีกเลย

 

แรงบันดาลใจในการทำอาชีพเกษตรกร

จากการที่ได้เห็นได้สัมผัสการทำเกษตรกรรมของครอบครัวมาตั้งแต่เด็ก แรงบันดาลใจในการประกอบอาชีพเกษตรกร      ก็คงสะสมตลอดเรื่อยมา และเมื่อได้ลงมือทำด้วยตัวเองก็ต้องสานต่ออาชีพของครอบครัว และทำให้ดียิ่งขึ้นไปเรื่อยๆ

farmer

ใช้ผลิตภัณฑ์ของยารา

ครั้งแรกที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของยาราจากคำแนะนำของเพื่อนเกษตรกร และเมื่อนำมาทดลองใช้ในไร่อ้อยของตัวเองปรากฎว่าได้ผลผลิตที่ดีขึ้น ใบอ้อยมีสีเขียวที่ทนนาน ต้นอ้อยแตกกอดี ไว้ตอได้นาน ปัจจุบันใช้ผลิตภัณฑ์ของยารา คือ ยารามีร่า    23-8-8 และยารามีร่า แอ็ดว้านซ์ 21-7-14

 

ความประทับใจเมื่อใช้ยารา

ตั้งแต่รู้จักและใช้ผลิตภัณฑ์ยารามาประมาณ 10 กว่าปี ก็รู้สึกว่าสินค้าดีมีคุณภาพ คุ้มค่าคุ้มราคา มีบริการให้คำแนะนำกับเกษตรกร มีความพึงพอใจกับผลผลิตที่ได้เฉลี่ย 20 ตันต่อไร่ และแนะนำให้กับเกษตรกรรุ่นใหม่ให้ทดลองใช้อีกด้วย

farmer

ความสำเร็จในอาชีพเกษตรกร

ความสำเร็จของอาชีพเกษตรกรน่าจะมาจากการที่สามารถทำผลผลิตได้ตามที่คาดหวังไว้ มีรายได้ที่มั่นคง มีทรัพย์สินเป็นของตัวเอง เป็นอาชีพที่สร้างความสุขให้กับทุกคนในครอบครัว