คุณศรีไพร สุวรรณแพร่

เกษตรกรผู้ปลูกหอมแดง อำเภอบ้านโฮ้ง จังหวัดลำพูน

มีพื้นที่เพาะปลูกจำนวน 8 ไร่  ใช้ปุ๋ยยาราระยะเวลากว่า 7 ปี

farmer

จุดเริ่มต้นของการทำอาชีพเกษตรกร

ก่อนที่จะมาเป็นเกษตรกรอย่างเต็มตัว เคยรับจ้างปลูกหอมแดงและมัดหอม  พอแต่งงานมีครอบครัวก็เกิดความคิดอยากที่จะเริ่มทำการเกษตรเป็นของตัวเอง

 

แรงบันดาลใจในการทำอาชีพเกษตรกร

การทำอาชีพเกษตกรสามารถทำให้ตนเองมีรายได้ มีความเป็นอยู่ที่ดีและมีความตั้งใจที่อยากจะมีที่ดินเป็นของตัวเอง

farmer

ใช้ผลิตภัณฑ์ของยารา

ได้รับคำแนะนำจากนักวิชาการของยารา และมีการประยุกต์ใช้ตามสูตรของตัวเองบ้าง ปัจจุบันใช้ปุ๋ยยารามีร่า 16-16-16,  ยารามีร่า 14-14-21, ยารามีร่า 13-13-21 และยารามีร่า      25-7-7

 

ความประทับใจเมื่อใช้ยารา

ปุ๋ยยาราเป็นปุ๋ยคุณภาพ คุ้มค่าคุ้มราคา คุ้มต้นทุน ผลผลิตที่ได้มีความสมบูรณ์เป็นที่ต้องการของตลาด ขายได้ราคาสูง

 

ความสำเร็จในอาชีพเกษตรกร

พอเริ่มทำการเกษตรที่เป็นของตัวเอง ก็มีรายได้ที่มากขึ้น      ไม่ต้องไปกู้เงินจากคนอื่นแล้ว มีเงินหมุนเวียนใช้จ่าย  และใช้เป็นทุนในการเพาะปลูกต่อไปเรื่อยๆ สามารถมีไร่นาเป็นของ    ตัวเอง มีความเป็นอยู่ที่ดีไม่ต้องไปรับจ้างเหมือนในอดีต