คุณสุพจน์ แม่พิมาย

เกษตรกรผู้ปลูกยางพารา อำเภอวังสมบูรณ์  จังหวัดสระแก้ว

มีพื้นที่เพาะปลูกจำนวน 52 ไร่  ใช้ปุ๋ยยาราระยะเวลากว่า 10 ปี

farmer

จุดเริ่มต้นของการทำอาชีพเกษตรกร

ตนเองนั้นทำงานอยู่ที่กรุงเทพฯ ส่วนคุณพ่อคุณแม่ทำการเกษตรอยู่ที่บ้าน ซึ่งในช่วงที่เป็นฤดูกาลเก็บผลผลิตตนเอง    จะเดินทางกลับไปเยี่ยม และช่วยงานอยู่เป็นประจำ เมื่อเวลา    ผ่านไปเริ่มมีความต้องการที่จะทำการเกษตรแบบเต็มตัว        จึงตัดสินใจลงมือทำการเกษตร เพาะปลูกยางพารา โดยยึดเป็นอาชีพหลักตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

 

แรงบันดาลใจในการทำอาชีพเกษตรกร

เกิดจากทุกครั้งที่ได้กลับมาสัมผัสชีวิตเกษตรกรของคุณพ่อ    คุณแม่เป็นช่วงระยะเวลาที่ได้เรียนรู้ และลงมือทำด้วยตัวเอง  จนเกิดความชอบในอาชีพเกษตรกร

farmer

ใช้ผลิตภัณฑ์ของยารา

มีโอกาสได้พบกับนักวิชาการของยาราที่ร้านค้าผู้จำหน่ายเคมีเกษตร เมื่อได้รับคำแนะนำข้อมูลจึงมีความต้องการที่จะนำปุ๋ยยารามาใช้กับการเพาะปลูกพืชยางพารา และสนใจที่จะเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของยาราด้วย ผลิตภัณฑ์ของยาราที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน คือ ยาราลีว่า ไนตราบอร์  15-0-0, ยารา    มีร่า 16-16-16 และยารามีร่า วินเนอร์ 

 

ความประทับใจเมื่อใช้ยารา

การที่ได้ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ของยาราตามข้อมูลทางวิชาการที่ได้รับมา ก็ทำให้เห็นถึงประสิทธิภาพของปุ๋ยที่ใช้ในปริมาณน้อยแต่ให้ผลผลิตที่คุ้มค่า และสามารถบอกต่อข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับเพื่อนเกษตรกรที่มีความสนใจ

 

ความสำเร็จในอาชีพเกษตรกร

การเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ตามทุกช่วงระยะเวลาที่กำหนด ทำให้มีโอกาสสร้างรายได้ที่มั่นคง มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีที่ดินเป็นของตัวเอง มีความสุขที่ได้อยู่กับต้นไม้ ธรรมชาติ และมีความภูมิใจในอาชีพเกษตรกร อาชีพที่เป็นความหวัง และรากฐานของประเทศ